فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
ادامه انشعابات در سازمان های کمونیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ادامه انشعابات در سازمان های کمونیستی

‏با تاسیس سازمان انقلابی حزب توده، به رهبری سه فرد نامبرده که ما به طنز آنان را گروه «قفس» می نامیدیم (مرکب از حرف اول نام های آنان)، جوانان زیادی از اعضای پرشور کنفدراسیون به آنان پیوستند. بعد از مدتی همین کادرهای جوان با رهبران سالخورده سازمان دچار اختلاف شده و از آنان جدا شدند؛ و سازمانی بنام «گروه کمونیستی کادرها» ایجاد کردند. از زمره رهبران این سازمان جدید عبدالمجید زربخش و بهمن نیرومند بودند. زربخش جوانی پرشور و متین و سالم و دانشجوی دانشگاه کارلسروهه بود که نشانه ای از وابستگی و خود باختگی در وجود او دیده نمی شد، بهمن نیرومند هم دانشیار دانشگاه برلن بود. با رشد روز افزون «سازمان کادرها» به ویژه در ایتالیا که حزب کمونیست طرفدار چین در آن کشور نفوذ گسترده ای داشت، معادلات سیاسی در کنفدراسیون دگرگون شد. جوانان و اعضای سابق حزب توده که از مشی سیاسی سازشکارانه و فرصت طلبانه اتحاد جماهیر شوروی ناراضی بودند، ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 209

‏توانستند با پیوستن به (گروه کمونیستی کادرها) خود را از اتهام وابستگی به شوروی رهایی بخشیده و از نفوذ روز افزونی در سازمان های دانشجویی وابسته به کنفدراسیون برخوردار گردند.‏

‏در تابستان 1964 ـ 4 ژوئیه، برابر با 14 خرداد 1343 ـ شاه از آمریکا دیدار کرد. در این سفر با مخالفت و تظاهرات گسترده دانشجویان ایرانی مواجه گردید. قبل از انجام سفر، سفارت ایران در واشنگتن با متشکل کردن تعدادی از افراد سلطنت طلب و اجیر و به استخدام در آوردن تعدادی از مزدوران آمریکایی که پایگاه آموزشی بزرگی در ایالت اریزونا داشتند، ترتیب تجلیل و استقبال از شاه را فراهم ساخته بود. از این رو دانشجویانی که به عنوان اعتراض به سفر شاه و حمایت آمریکا از او طی چند روز اقامت او دست به تظاهرات زدند با این افراد رو به رو شدند. درگیری دانشجویان مسلمان و نیز طرفداران جبهه ملی که از شمال کالیفرنیا به واشنگتن آمده بودند خود داستان مفصلی است که در چارچوب کتاب حاضر نمی گنجد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 210