فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
رهبران شوروی هم از شاه حمایت کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رهبران شوروی هم از شاه حمایت کردند

‏رهبران شوروی برای عقب نماندن از قافله حامیان شاه دست به کار شدند و درست روز بعد از اظهارات رهبر چین، رفیق لئونید برژنف، روز چهارم آبان، روز تولد اعلیحضرت را به ایشان تبریک گفت و حمایت کامل کشورش را از شاه و رژیم ایران اعلام داشته و گسترش همکاری های سازنده طرفین را خواستار شد.‏

‏در اروپا کنفدراسیون دانشجویان ایرانی همان طور که دیدیم، دوران احتضار را می گذراند و رفقای انقلابی ایرانی در سازمان های متعدد کمونیستی درگیر حل و فصل اختلافات سیاست های خارجی کشورهای کمونیستی بوده و عمدتاً وقت و فکر خود را صرف تحلیل «اختلافات آنتاگونیستی سوسیال امپریالیسم شوروی با دیکتاتوری پرولتاریای خلق در چین »کرده بودند. اگر این سفر رهبر انقلابی چین چند سال قبل اتفاق افتاده بود معلوم نبود رفقای چینی سرنوشت بهتری از هم قطاران پناهنده به شوروی استالینیستی بعد از 28 مرداد و پناهندگی به اقمار روسیه می داشتند. در هر صورت انتقاداتی که در اعلامیه های اتحادیه از اظهارات رهبر چین وجود داشت، بر خلاف سال های گذشته، عکس العمل رفقای طرفدار چین را پدید نیاورد.‏

‏هیچکدام این ترفندها کارگر نیامد و علی رغم حمایت های همه جانبه بین المللی از شاه، مردم ایران منتظر رهنمودهای امام و برنامه های سران نهضت در داخل کشور بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 336