فصل دوم : فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و دانشجویی
مشکل مشروعیت حقوقی انجمن های اسلامی و نامه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشکل مشروعیت حقوقی انجمن های اسلامی و نامه امام خمینی

‏وقتی ما تصمیم گرفتیم (به لحاظ عقیدتی) از کنفدراسیون خارج شویم و سازمان ‏‎ ‎‏مستقلی به وجود آوریم، دچار یک مشکل بودیم و اینکه چگونه مشروعیت حقوقی پیدا ‏‎ ‎‏کنیم و حضورمان را در مقابل کنفدراسیون توجیه کنیم، برای اینکه راحت می توانستند ‏‎ ‎‏به وسیله پلیس از فعالیت های ما جلوگیری کنند. برای حل مشکل اعلام کردیم که ما ‏‎ ‎‏سازمان مستقل و خودجوشی نیستیم. ایرانیان فارسی زبانی که در سازمان بین الملل ‏‎ ‎‏دانشجویان فعالیت های ایدئولوژیکی دارند، یک جلساتی هم به زبان فارسی برای ‏‎ ‎‏خودشان می گذارند. البته ما در کنار خود دو ـ سه دانشجوی افغانی هم داشتیم، لذا به ‏‎ ‎‏این صورت اعلام موجودیت شد. گفتیم ما یک سازمان دانشجویی ایدئولوژیکی هستیم ‏‎ ‎‏نه صنفی لذا یوزو ‏USO‎[1]‎‏ و کنفدراسیون حق ندارد به ما بگوید چرا در در آن دو ‏‎ ‎‏سازمان ثبت نام نکرده و در کنگره سالآنه آنها نمی آییم و مشروعیت از آن ها نگرفته ایم. ‏‎ ‎‏سازمان ما باید توسط رهبر ایدئولوژیک ملت ایران به رسمیت شناخته شود. جریانات ‏‎ ‎‏مذهبی داخل کشور که باید از ما حمایت کنند، به دلیل شرایط اختناق سیاسی و استبداد ‏‎ ‎‏دولتی، مخفی هستند.‏

‏امام نامه ای خطاب به من نوشتند به تاریخ 28 اردیبهشت 1350 که طی آن نوعی ‏‎ ‎‏حمایت خود را از اتحادیه ما اعلام کرده بودند. همین امر باعث شد که سازمان ما به ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 89

C:\Users\archive9\Desktop\Capture.JPG

‏عنوان یک سازمان ایدئولوژیک و مرتبط با آرمان ملت ایران ـ و نه فقط جنبش ‏‎ ‎‏دانشجویی داخل کشور ـ شناخته شود. از سوی دیگر واژه «گروه فارسی زبان» ما را از ‏‎ ‎‏ثبت جداگانه معاف می داشت زیرا در ظاهر و به لحاظ حقوقی شاخه ای از اُمسو به ‏‎ ‎‏حساب می آمدیم. و این در حالی بود که در باطن امر استقلال کامل داشته و هیچگونه ‏‎ ‎‏رابطه تشکیلاتی با سازمان فوق الذکر نداشتیم.‏

‏نامه امام به قرار زیر می باشد:‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏22 شهر ربیع الاول 91‏

‏جناب آقای طباطبایی ـ ایده الله تعالی ‏

‏مرقوم مورخ شش اردیبهشت پنجاه واصل، نظر اینجانب را درباره جلسه سالیانه ‏‎ ‎‏گروه فارسی زبان در اروپا خواسته بودید. قبلاً لازم است از توجه نسل جوان ‏‎ ‎‏تحصیلکرده به اموری که با دست خیانتکار عمال ارتجاع و استعمار، سالیان دراز مدفون ‏‎ ‎‏بوده تقدیر کنم. امید است ان شاءالله تعالی این وسمه عار که بر جبین غربزدگان در ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 90

‏طول مدت تبلیغات کلیسا نقش بسته است زدوده شود.‏

‏اینجانب با آنکه دوران نقاهت پیری را می گذرانم و امیدهایی که داشتم به هیچ یک ‏‎ ‎‏به طور دلخواه نایل نشدم، لکن از نهضتی که در سال های اخیر به تایید خداوند متعال ‏‎ ‎‏بپا شد و موجب نزدیکی قشرهای تحصیلکرده با علمای دین شد، امید واثق دارم که ‏‎ ‎‏این نور به خاموشی نگراید و هر روز شکافهایی که به دست خائنان سوداگر غرب و ‏‎ ‎‏شرق برای استعمار ملل اسلام حاصل شده است، با جنبش دنیایی و همه جانبه طبقات ‏‎ ‎‏تحصیلکرده اعم از روحانی و دانشگاهی از بین برود و با اطلاع از دردها و نابسامانی ها ‏‎ ‎‏به علاج و سازندگی بپردازند.‏

‏آنچه می توان گفت ام الامراض است، رواج روزافزون فرهنگ اجنبی استعماری است ‏‎ ‎‏که در سال های بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی ‏‎ ‎‏استعمار بر آن دامن زده اند و از یک فرهنگ فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای ‏‎ ‎‏استعمار زده حاصل نمی شود. باید کوشش کنید مفاسد فرهنگ حاضر را بررسی کرده و ‏‎ ‎‏به اطلاع ملت ها برسانید و با خواست خداوند متعال آن را عقب زده، به جای آن فرهنگ ‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی را جایگزین کنید تا نسل های آینده با روش آن که انسان سازی و ‏‎ ‎‏عدل پروری است، تربیت شوند.‏

‏باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملت های مسلمان ‏‎ ‎‏به اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جای این ‏‎ ‎‏حکومت های استعمارزده که اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار شود. اگر ‏‎ ‎‏قشرهای جوان از هر طبقه که هستند ماهیت حکومت اسلام را که با کمال تاسف جز ‏‎ ‎‏چند سالی در زمان پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ و در حکومت بسیار کوتاه ‏‎ ‎‏امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ جریان نداشت، بفهمند، اساس حکومت های ظالمانه ‏‎ ‎‏استعماری و مکتب های منحرف کمونیستی و غیره، خود به خود برچیده می شود. این ‏‎ ‎‏کاخ های مجلل آسمان خراش و آن کامجویی های رویایی سلاطین جور و حکومت های ‏‎ ‎‏باطل که با دسترنج ملت ها فراهم شده است، مردم را به سوی حزب های‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 91

C:\Users\archive9\Desktop\1.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 92

‏منحرف می کشاند. اگر حکومت اسلام که رئیسش با رعیت یکسان و دارالحکومه اش ‏‎ ‎‏مسجد روی خاک های گرم و سلطانش با کفش و جامه کهنه حکومت می کند و ملت ‏‎ ‎‏در پناه آن با آرامش و در سایه عدل زندگانی می کند، روی کار آید، اساس انحرافات ‏‎ ‎‏چپ و راستی بر باد می رود.‏

‏باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید در طول مدت حکومت های دست نشانده ‏‎ ‎‏که مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل ‏‎ ‎‏حکومت های جور است، باز یابید. لازم است حوادثی که در ممالک اسلامی با دست ‏‎ ‎‏عمال استعمار می گذرد بررسی دقیق کنید و بعد از تجزیه و تحلیل، ملت ها را از نتایج ‏‎ ‎‏فاسده آنها مطلع نمایید. باید حادثه سازی ها و شایعه پردازی هایی که در ممالک اسلامی ‏‎ ‎‏برای تحکیم اساس حکومت استعماری است، بررسی دقیق کنید؛ نظیر حوادث ترکیه و ‏‎ ‎‏حادثه سیاهکل‏‎[2]‎‏. لازم است از اختلافات داخلی که به نظر می رسد اکثرش با دست ‏‎ ‎‏سازمان های خیانتکار ایجاد می شود تا با خیال راحت به زندگانی کثیف ظالمانه خود ‏‎ ‎‏ادامه دهند، جداً احتراز کنید و کسانی که به این نحو اختلافات دامن می زنند تقبیح ‏‎ ‎‏کنید. باید فداکاری کنید در ارجاع مجد و عظمت اسلام که مهمش عظمت معنوی آن ‏‎ ‎‏است تا در پناه حکومت عدل الهی همه طبقات در رفاه و آسایش زندگی کنند.‏

‏از خداوند متعال توفیق و تایید آقایان محترم را در خدمت به اسلام و مسلمین ‏‎ ‎‏خواستار است. والسلام علیکم و رحمةالله.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‏*  *  *‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 93

  • . سازمان بین المللی دانشجویان  United Students Organization در واقع نقش مرکزی و بین المللی  داشته و حامی جنبش های صنفی دانشجویی بود. یکی از دو نهاد بین المللی دانشجویی بود که سازمان  دانشجویی که در خارج از هر کشوری تاسیس می شد می بایست در یکی از این دو سازمان ثبت شده و از آن  طریق مشروعیت بیابد. اولین و مهم ترین شرط عضویت این بود که سازمان جدیدالتاسیس باید نماینده یا  سخنگوی جنبش دانشجویی داخل کشور خود باشد.
  • . آقای سید حمید روحانی در جلد سوم نهضت امام خمینی مدعی شده اند که ما در چاپ بیانیه امام در نشریه  اسلام مکتب مبارز عبارت «نظیر حوادث ترکیه و حادثه سیاهکل» را حذف کرده ایم. در مورد اظهارات ایشان  توضیحات لازم را در جای خود به تفصیل داده ام.