فصل دوم : فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و دانشجویی
پیش ‌بینی مرحوم حاجی مانیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیش ‌بینی مرحوم حاجی مانیان

‏نوارهای سخنرانی و جزوه های دکتر شریعتی بلافاصله توسط مسافرین به دست ما ‏‎ ‎‏می رسید، معمولاً در هر ماه پنج ـ شش نوار فرستاده می شد، ما آنها را تکثیر می کردیم و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 112

‏برای واحدهای انجمن اسلامی می فرستادیم، بخصوص درسهای اسلام شناسی و ‏‎ ‎‏درسهای تاریخ تمدن را که بحث های کلاسیک خوبی بود. یک بار مرحوم حاجی مانیان ‏‎ ‎‏دو صفحه آخر کتاب نیایش را آورد. ایشان سه روز میهمان ما در شهر آخن بود، موقعی ‏‎ ‎‏که خداحافظی می کردیم به من گفت: در ذهن خود می بینم که در پشت تریبون حسینیه ‏‎ ‎‏ارشاد سخنرانی خواهی کرد! گفتم حاجی در رویای شیرینی به سر می بری. اتفاقاً سه ـ ‏‎ ‎‏چهار سال بعد انقلاب شد و برای اولین ماه رمضان پس از پیروزی انقلاب شب های ‏‎ ‎‏دهم،یازدهم و دوازدهم برای من در حسینیه ارشاد برنامه سخنرانی گذاشتند یک حالت ‏‎ ‎‏عاطفی شدیدی به من دست داده بود چون در جایی ایستاده بودم که دکتر شریعتی ‏‎ ‎‏می ایستاد اتفاقاً حاجی مانیان هم روبه روی تریبون در صف اول نشسته بود. در ابتدای ‏‎ ‎‏سخنرانی این جمله را گفتم که چند سال پیش آقای مانیان این تعبیر را داشتند و من ‏‎ ‎‏ناباورانه چنین پاسخی دادم، در ضمن معتقدم که ایشان آن موقع اطلاع نداشت که در ‏‎ ‎‏این فاصله کوتاه بنده اینجا قرار می گیرم، این سرعت پیروزی از برکات تلاش دکتر ‏‎ ‎‏شریعتی است.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 113