فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
سال 1338 : تاسیس دبیرخانه مرکزی دانشجویان در اروپا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سال 1338 : تاسیس دبیرخانه مرکزی دانشجویان در اروپا

‏در همین دوران در خارج از کشور فعالیت های دانشجویی پراکنده بود. اتحادیه ‏‎ ‎‏دانشجویان در فرانسه توانسته بود طی این سال ها تا اواخر دهه 30 با برگزاری مراسمی ‏‎ ‎‏نظیر جشن نوروز و یا اجتماعات دانشجویی نامتناوب، با دانشجویان ایرانی در انگلیس، ‏‎ ‎‏آلمان، سوئیس، اتریش، ایتالیا و بلژیک روابطی را پایه ریزی کند.‏

‏در کشورهای نامبرده نیز تشکلات نسبتاً پراکنده ای شکل گرفته بود. با تلاش حاج ‏‎ ‎‏سیدجوادی، دبیرخانه ای مرکزی در اروپا تاسیس گردید و در اردیبهشت 1338 «نامه ‏‎ ‎‏پارسی» ارگان دانشجویان ایرانی در اروپا منتشر شد. در آن زمان حدود 7 هزار ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 170

‏دانشجوی ایرانی در دانشگاه های مختلف اروپا به تحصیل اشتغال داشتند؛ که در ارتباط ‏‎ ‎‏و در نسبت با کل دانشجویان دانشگاه های تهران ـ 11105 نفر ـ جالب توجه است.‏

‏در سومین شماره نامه پارسی در آذر ماه 1339 برای اتحادیه دانشجویی پیشنهاد ‏‎ ‎‏می گردد؛ در حالی که از اواخر سال 1337 سازمان دانشجویان ایرانی در انگلیس به ‏‎ ‎‏رهبری پرویز نیکخواه، نشریه ای بنام «ماهنامه پژوهش» با تمایلات مارکسیستی و مشی ‏‎ ‎‏سیاسی حزب توده منتشر می کرد.‏

‏این گروه و این نشریه توسط مرکزیت حزب توده در آلمان شرقی حمایت ‏‎ ‎‏می شدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 171