فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
در آمریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در آمریکا

‏در خلال سال های 1952 تا 1960 (1331 تا 1339)، انجمنی در ایالات متحده تحت نام ‏‎ ‎‏«دوستان آمریکایی خاورمیانه» گهگاه به برگزاری اجتماعات دانشجویی اقدام می کرد و ‏‎ ‎‏هزینه رفت و آمد دانشجویان و گردهمایی ها را نیز می پرداخت. این سازمان به شکار ‏‎ ‎‏دانشجویان برجسته روی آورده و از آنها بعدها برای تصدی امور مختلف در ‏‎ ‎‏کشورهایشان بهره می برد. انجمن مزبور با سازمان سیا و دولت ایران مرتبط بود و ‏‎ ‎‏دانشجویانی را که هوادار شاه و سیاست های آمریکا در ایران نبودند به مجامع خود راه ‏‎ ‎‏نمی داد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 171