فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
شاه و قول انتخابات آزاد در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شاه و قول انتخابات آزاد در ایران

‏عدم موفقیت رژیم در ایران در کنترل بحران و مخالفت های اپوزیسیون، وخامت شرایط ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 174

‏سیاسی کشورهای همجوار و شرایط حاد منطقه ای، آمریکاییان را وادار ساخت تا شاه را ‏‎ ‎‏به اجرای سیاست معتدل تری نسبت به مخالفان تحت فشار قرار دهند. در پی اعمال این ‏‎ ‎‏سیاست، فضای نسبتاً باز سیاسی بر ایران حکمفرما شد، شاه قول انتخابات آزاد را برای ‏‎ ‎‏مجلسین داد و دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر مسوول برگزاری انتخابات شد. کار ‏‎ ‎‏تقلب در مراحل مختلف رای گیری آنقدر رسوا بود که «خان هم فهمید» و شاه به ‏‎ ‎‏نمایندگان دستور داد از سمت نمایندگی استعفا دهند. در پی این دستور دکتر اقبال طی ‏‎ ‎‏نامه ای به شاه با این عنوان که «چون خاطر خطیر ملوکانه از امر انتخابات خشنود ‏‎ ‎‏نیست، استعفای خود و هیات دولت را اعلام می دارد»، کنار رفت. در پی استعفای اقبال، ‏‎ ‎‏شریف امامی از طرف شاه مامور تشکیل کابینه شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 175