فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
میتینگ عظیم ضد دولتی در میدان جلالیه تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

میتینگ عظیم ضد دولتی در میدان جلالیه تهران

‏در 28 اردیبهشت همان سال (1340) دکتر عباس شیبانی که رهبری جنبش دانشجویی ‏‎ ‎‏وابسته به جبهه ملی را عهده دار و از سوی دیگر عضو کادر موسسان نهضت آزادی نیز ‏‎ ‎‏بود، دست به برگزاری میتینگ عظیم دانشجویی در میدان جلالیه[محل پارک لاله ‏‎ ‎‏فعلی]تهران زد. در پایان این گردهمایی پر شکوه، قرار شد دانشجویان در مقابل مجلس ‏‎ ‎‏شورای ملی در بهارستان اجتماع کرده و علیه تعطیلی مجلس قانون گذاری، تظاهرات ‏‎ ‎‏کنند. پلیس در ابتدا مخالف تظاهرات بود ولی سرانجام تحت فشار نیروهای سیاسی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 176

‏تسلیم شد ولی مقرر کرد که اجتماع دانشجویان از نرده هایی که به منظور حفاظت از ‏‎ ‎‏ساختمان مجلس در میدان بهارستان گذارده خواهد شد، تجاوز نکند. دانشجویان نیز ‏‎ ‎‏پس از اجتماع عظیمی که تشکیل دادند، حسب قولی که داده بودند از نرده ها جلوتر ‏‎ ‎‏نمی رفتند، ولی به قول دکتر حسن حبیبی به اینجانب، نرده ها را به جلو می راندند. با ‏‎ ‎‏اوج گیری تظاهرات، پلیس مجبور به دخالت گردید و در یک درگیری شدید، یکی از ‏‎ ‎‏معلمان به نام دکتر خانعلی به قتل رسید. همین جا نیز تذکر باید داد که سازمان معلمان ‏‎ ‎‏و نیز دانش آموزان دبیرستان ها نیز به جمع سیاسیون و معترضان پیوسته بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 177