فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
طرح آمریکایی پایان سلطنت در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

طرح آمریکایی پایان سلطنت در ایران

‏برنامه های سخنرانی آیت الله طالقانی در مسجد هدایت و نیروهای مذهبی در دانشگاه ها، شاه را مضطرب کرده بود. در همین زمان رابرت کندی به علی محمد فاطمی گفته بود که دولت آمریکا برای حل بحران ایران که کل خاورمیانه را دچار آشفتگی خواهد کرد، مسئله پایان سلطنت در ایران و تشکیل نظام جمهوری را مورد بررسی قرار داده است. بدیهی است خبری به این مهمی نمی توانست از شاه پنهان نگاه داشته شود. شاه وحشت زده از اقدامات امینی و اتحاد سیاسیون و مذهبیون در مخالفت با برنامه های او ناچار شد با مقامات آمریکایی به توافق برسد.‏

‏شاه به آمریکاییان می گفت که به عنوان حافظ و پاسدار رژیم سلطنتی، مانع نفوذ ‏‎ ‎‏کمونیسم در ایران بوده و از گسترش نفوذ روحانیون در حرکت های سیاسی علیه سلطه ‏‎ ‎‏خارجیان جلوگیری خواهد کرد. در این مذاکرات شاه همچنین به آمریکاییان قول داد ‏‎ ‎‏مجری کامل سیاست های منطقه ای آنان خواهد بود. مشروط بر این که با برکناری علی ‏‎ ‎‏امینی موافقت کنند، سرانجام امینی رفت و اسدالله علم مامور تشکیل کابینه گردید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 178