فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
دکتر علی شریعتی و تاسیس شاخه برون ‌مرزی نهضت آزادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دکتر علی شریعتی و تاسیس شاخه برون ‌مرزی نهضت آزادی

‏طی سال های 38 تا 41 دو مرکز اصلی برای جبهه ملی فعال بودند، یکی در مونیخ به ‏‎ ‎‏مدیریت خسرو قشقایی که نشریه باختر امروز را منتشر می کرد و دیگری مرکز پاریس ‏‎ ‎‏به سرپرستی دکتر علی شریعتی. در این زمان علی شریعتی در کنار انتشار ارگان ‏‎ ‎‏تبلیغاتی جبهه ملی، شاخه برون مرزی نهضت آزادی ایران را در سال 1962 (1341) ‏‎ ‎‏تاسیس نمود. با مرکزیت این دو محور، کمیته های دانشجویی وابسته به جبهه ملی در ‏‎ ‎‏اکثر شهرهای دانشگاهی اروپا تشکیل شد و توسط این دو مرکز به برقراری ارتباط ‏‎ ‎‏ارگانیک با جبهه ملی داخل کشور و شاخه دانشگاهی آن به رهبری شاپور بختیار و ‏‎ ‎‏عباس شیبانی پرداختند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 180