فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
بهمن 1341 و انقلاب سفید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بهمن 1341 و انقلاب سفید

‏برنامه های مورد نظر آمریکا به این ترتیب گام به گام به جلو برده می شود. در ششم ‏‎ ‎‏بهمن 1341 رفراندوم به اصطلاح انقلاب سفید به اجرا در آمد. چند هفته بعد از ‏‎ ‎‏رفراندوم، امام در یک سخنرانی، قریب به این مضمون گفتند: شکست برنامه های شاه ‏‎ ‎‏حتمی است، از فشارها و تهدیدها و توپ و تانک های او نباید هراسی به دل راه داد. ‏‎ ‎‏اگر ملت یکپارچه قیام کند شاه در مقابل خواست یک ملت نمی تواند ایستادگی کند....‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 192

  • . سخنرانی امام در هفتم اسفند 1341 / صحیفه امام، ج 1، ص151.