فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
پیام به امام : علیه اسرائیل موضع نگیرید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیام به امام : علیه اسرائیل موضع نگیرید

‏در همان زمان یاتسویچ نیز که در جهت منافع دولت اسرائیل در تهران عمل می کرد، ‏‎ ‎‏شاه را وادار کرده بود که در مقابل جبهه متحد اعراب و خصوصاً شخص جمال ‏‎ ‎‏عبدالناصر رهبر فقید مصر، روابط خود را با اسرائیل رسماً و علناً گسترش دهد. از ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 192

‏همین رو به امام پیغام دادند که علیه اسرائیل و آمریکا موضع نگیرند. همین امر را امام ‏‎ ‎‏دستمایه پیام متین خود که به مناسبت چهلم فاجعه مدرسه فیضیه صادر شده بود قرار ‏‎ ‎‏دادند:‏

‏«من به سران ممالک اسلامی و دول عربی و غیر عربی اعلام می کنم، علماء اسلام و ‏‎ ‎‏ملت ایران و ارتش نجیب با دول اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش ‏‎ ‎‏آنهاست و از پیمان با اسرائیل دشمن اسلام و دشمن ایران متنفر و منزجر است... بگذار ‏‎ ‎‏عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند‏‎[1]‎‏»‏

‏همین مطلب را امام در سخنرانی خود در عصر عاشورای 1383 (برابر با 13 خرداد ‏‎ ‎‏1342) با صراحت بیشتر اعلام می کند و روابط پشت پرده شاه و آمریکا و اسرائیل را ‏‎ ‎‏افشا می کنند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 193

  • .ر.ک. همان،ص 198.