فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
تصویب طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تصویب طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس

‏اوایل مهرماه من به آلمان بازگشتم و در همان ماه لایحه کاپیتولاسیون که در زمان علم ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 194

‏مطرح شده بود ولی حسنعلی منصور آن را برای تصویب به مجلس برده بود مطرح شد. ‏‎ ‎‏در مجلس عده ای از نمایندگان به مخالفت با آن برخاستند. از جمله مخالفین هاشم ‏‎ ‎‏جاوید، حافظ شناس بزرگ معاصر بود که بلافاصله با اعلام مخالفت خود استعفای ‏‎ ‎‏خود را از سمت نمایندگی به رئیس مجلس داده و از مجلس خارج می گردد. در زمره ‏‎ ‎‏دیگر مخالفان لایحه در مجلس فخر طباطبایی نماینده بروجرد بود و از بستگان پدرم، ‏‎ ‎‏صادق احمدی، قاضی دادگستری که متمایل به حزب مردم به رهبری اسدالله علم بود، ‏‎ ‎‏سرتیپ پور نویسنده بذله گو و صاحب تحقیقات علمی در تاریخ نژاد آریا، دکتر ‏‎ ‎‏عبدالحسین طباطبایی، وکیل مردم کازرون در مجلس و در راس همه رحیم زهتاب فرد ‏‎ ‎‏بود که به شدت حسنعلی منصور را خطاب قرار داده و تبعات فروش استقلال قضایی و ‏‎ ‎‏سیاسی ایران را به وی گوشزد کرده بود. علیرغم این مخالفت ها، مجلس با اکثریت آراء، ‏‎ ‎‏لایحه مذکور را که مصونیت اتباع آمریکا را با تمام بستگان و خانواده هایشان در امور ‏‎ ‎‏جنایی و قضایی به دنبال داشت تصویب کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 195