فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
اسرائیل به حوزه نجف کاری نخواهد داشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اسرائیل به حوزه نجف کاری نخواهد داشت

‏در همان دوران در یکی از دیدارهایی که با امام در نجف داشتم ایشان در معرفی و ‏‎ ‎‏تشریح اوضاع حاکم بر حوزه نجف گفتند «یکی از بزرگان به من اعتراض می کرد که ‏‎ ‎‏چرا از فلسطینی های سنّی دفاع می کنم؛ وقتی خطر اسرائیل را تشریح کردم در نهایت ‏‎ ‎‏سادگی و ساده لوحی گفت فرضاً که اسرائیل عراق را هم به تصرف خود در آورد؛ به ‏‎ ‎‏حوزه نجف که کاری نخواهد داشت!!» هنگامی که این مطلب را به امام موسی صدر ‏‎ ‎‏گفتم، ایشان گفت: «اوضاع آخوندها بدتر از این است. تازه امام تا حدودی آبرو داری ‏‎ ‎‏کرده اند. نامه هایی که من از نجف و حتی قم دریافت می کنم بسیار بدتر از این است...»‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 203

‏شهید سید محمد باقر صدر نیز روزی پس از جنگ 6 روزه اسرائیل با اعراب از ‏‎ ‎‏برخورد پاره ای علمای نجف و ایران با ایشان بر سر جانبداری ایشان از قیام مردم ‏‎ ‎‏فلسطین و حمایت از برنامه های پسر عمویش امام موسی صدر داستانها می گفت که در ‏‎ ‎‏جای خود بدان اشاره خواهم کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 204