فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
کنگره جبهه ملی در اروپا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کنگره جبهه ملی در اروپا

‏همان طور که قبلاً دیدیم در اجلاس نمایندگان جبهه ملی و انتخاب شورای رهبری ‏‎ ‎‏موقت، مقرر گردید کنگره سراسری جبهه ملی در سال 1341 در اروپا برگزار شود. ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 204

‏کنگره مزبور در اوت 1962 (مرداد 1341) در شهر ویس بادن‏‎[1]‎‏ آلمان تشکیل گردید. از ‏‎ ‎‏مقررات و مصوبات کنگره مزبور، انتشار روزنامه ایران آزاد به جای باختر امروز ‏‎ ‎‏می باشد که به سردبیری خسرو قشقایی منتشر می شد. همچنین علی شریعتی به ‏‎ ‎‏سردبیری ارگان جدید جبهه ملی انتخاب شد. در این کنگره پیام کمیته دانشجویی جبهه ‏‎ ‎‏ملی دانشگاه تهران به اجلاس ویس بادن، به امضای ابوالحسن بنی صدر نیز واصل ‏‎ ‎‏گردید که در آن همبستگی کامل دانشجویان دانشگاه های ایران به جنبش دانشجویی ‏‎ ‎‏خارج از کشور اعلام می گردید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 205

  • . Wiesbaden.