فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
ضرورت تقویت سازمان ‌های مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ضرورت تقویت سازمان ‌های مذهبی

‏در سطوح بالاتر نیز علی شریعتی و بنی صدر، حبیبی و قطب زاده هم در پی مجادلات ‏‎ ‎‏وسیع در کنگره لندن، تصمیم می گیرند که بدون اعلام رسمی، قسمت عمده نیروهای ‏‎ ‎‏خود را در تشکیلات سیاسی و حزبی نهضت آزادی خارج از کشور و جبهه ملی سوم ‏‎ ‎‏متمرکز کنند. یکی از بحث های داغ کنگره لندن، قطعنامه پیشنهادی نهضتی ها در محکوم ‏‎ ‎‏ساختن سفر لئونید برژنف به ایران بود که با اتحاد طرفداران و منشعبین از حزب توده ‏‎ ‎‏و نیروهای چپ جبهه ملی مواجه گردید. همچنین، همان طور که گفته شد، قطعنامه ‏‎ ‎‏پیشنهادی بچه مسلمان ها در حمایت از بیانیه های امام در دفاع از مردم محروم فلسطین، ‏‎ ‎‏در رای گیری، رای لازم را نیاورد و رد شد؛ حتی قطعنامه نفی سلطنت شاه با اکثریت ‏‎ ‎‏ضعیفی به تصویب رسید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 211