فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
دفاع کنفدراسیون از اعضاء حزب ملل اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دفاع کنفدراسیون از اعضاء حزب ملل اسلامی

‏در بهار سال 1344 بود که خبر دستگیری اعضای حزب ملل اسلامی، که در اروپا به ‏‎ ‎‏گروه «بجنوردی ـ حجتی» شهرت یافتند، انتشار یافت. گرچه فعالیت های دفاعی ‏‎ ‎‏کنفدراسیون برای آنان هرگز همطراز با تلاش برای آزادی نیکخواه و گروه او نبود، با ‏‎ ‎‏وجود این با تلاش های زیاد و ارتباطات پیگیر با کمیته حقوق بشر و عفو بین الملل و ‏‎ ‎‏نیز حمایت برتراندراسل و... حکم اعدام کاظم بجنوردی به حبس ابد تقلیل یافت و ‏‎ ‎‏بقیه به زندان های طویل المدت محکوم شدند.‏

‏در همین سال، سیزدهمین کنگره سالآنه سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا در ‏‎ ‎‏لس آنجلس برگزار شد، که فضای حاکم همچنان در اختیار ملیون و مذهبیها بود، ‏‎ ‎‏علیرغم این که دانشجویان مسلمان ایرانی عمده تلاش خود را در انجمن های اسلامی ‏‎ ‎‏متمرکز کرده بودند. در این سال ها تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رشد فزاینده ای ‏‎ ‎‏داشت و در نتیجه بر اعضای این سازمان مرتب افزوده می شد. با وجود این، مرکز ‏‎ ‎‏اصلی فعالیت های کنفدراسیون در اروپا و در بین کشورهای اروپایی، در آلمان غربی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 242

‏قرار داشت. علت این امر، چند نکته بود.‏

‏نخست: به دلیل نزدیکی بیشتر ـ نسبت به آمریکا ـ با ایران و راحت تر و ارزانتر ‏‎ ‎‏بودن رفت و آمد به کشور،‏‎ ‎‏ ‏‏دوم: در میان کشورهای اروپایی، جمهوری فدرال آلمان به دلیل رایگان بودن تحصیلات دانشگاهی و فراهم بودن زمینه کار در بین تعطیلات ترمهای تابستانی و زمستانی و پایین‌تر بودن هزینه زندگی نسبت به فرانسه و انگلیس، از امتیاز ویژه ای برخوردار بود.‏

‏سوم: در داخل آلمان نیز فاصله شهرهای دانشگاهی با یکدیگر نسبتاً کم بود، به ‏‎ ‎‏طوری که مثلاً در غرب آلمان، در شعاعی برابر با یکصد کیلومتر نزدیک به 20 دانشگاه ‏‎ ‎‏و بیش از 30 آکادمی و هنرستان صنعتی و یا در شعاع 80 کیلومتری جنوب آلمان 25 ‏‎ ‎‏دانشگاه و 40 هنرستان صنعتی وجود داشت. همین امر امکان تجمع و برگزاری سمینار ‏‎ ‎‏و کنگره را با حداکثر تعداد اعضاء، امکان پذیر می ساخت. در حالی که همین امر در ‏‎ ‎‏آمریکا با فاصله مکانی نزدیک به 3 هزار کیلومتر و یا اختلاف زمانی حدود 5/2 ساعت ‏‎ ‎‏با دشواری های خاص خود مواجه بود.‏

‏با کناره گیری عملی نیروهای مسلمان و طرفداران جبهه ملی سوم از کنفدراسیون، ‏‎ ‎‏گروه های چپ کمونیستی در رقابت با یکدیگر قرار گرفتند. چپیهای جبهه ملی هم ‏‎ ‎‏چنانچه گفته شد به مبارزه مسلحانه روی آورده و در واقع از ایدئولوژی مارکسیسم ‏‎ ‎‏پیروی می کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 243