فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
دلائل ضعف درونی و قدرت بیرونی کنفدراسیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دلائل ضعف درونی و قدرت بیرونی کنفدراسیون

‏در حالی که کنفدراسیون در داخل خود، به دلیل اختلافات ذکر شده و کاهش تعداد ‏‎ ‎‏اعضاء در عمل ضعیفتر می شد ولی به دلیل اقدامات روز افزون در مقیاس بین المللی در ‏‎ ‎‏دفاع از زندانیان سیاسی و ارتباط با سازمان های بین المللی مدافع آزادی و حقوق بشر و ‏‎ ‎‏دیگر بنیادهای خیریه و سیاسی، و برخورداری از چهره های توانایی نظیر بهمن نیرومند ‏‎ ‎‏و عبدالمجید زربخش و حسن ماسالی و خسرو شاکری، توانسته بود از وجهه نسبتاً ‏‎ ‎‏آبرومند در مسائل مربوط به حقوق بشر برخوردار گردد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 244