فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
تدابیر امنیتی پلیس برای حفظ امنیت شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تدابیر امنیتی پلیس برای حفظ امنیت شاه

‏قبل از آمدن شاه پلیس آلمان تعدادی از افراد رادیکال و شناخته شده را موقتاً بازداشت ‏‎ ‎‏کرده و برای متجاوز از یکصد نفر آنان حکم منع مسافرت صادر کرده و آنان را موظف ‏‎ ‎‏ساخته بود، هر روز خود را به ادارات پلیس محل اقامت خود معرفی کنند.‏

‏بازدید شاه، از شهر کلن در روز 27 ماه مه 1967 آغاز شد و سپس از شهرهای بن، ‏‎ ‎‏آخن، دوسلدورف و مونیخ و سرانجام برلن دیدار کرد.‏

‏دهها تن نفر از ماموران ساواک قبلاً به این شهرها اعزام شده بودند و با در دست ‏‎ ‎‏داشتن پرچم ایران، به منظور ابراز شادی به هنگام عبور کاروان شاهانه، به دنبال ‏‎ ‎‏اتومبیل ها در حرکت بودند و به هنگام درگیری پلیس با دانشجویان، آنان نیز با جدا ‏‎ ‎‏کردن پارچه ها از چوب و تبدیل آن به باتوم، به جان تظاهرکنندگان می افتادند. در شهر ‏‎ ‎‏آخن به هنگام دیدار شاه از ساختمان شهرداری، که روزگاری مقر پادشاهی بوده است، ‏‎ ‎‏ناگهان جمعی از دانشجویان آلمانی و تعدادی از ایرانیان در لابه لای انبوهی از جمعیت ‏‎ ‎‏خود را به اتومبیل شاه رسانده و فریاد «سگ استعمار» را به گوش شاه و همراهان ‏‎ ‎‏رساندند.(52) بعد از این عمل، محاصره پلیس آغاز شد و حدود 20 تن بازداشت و ‏‎ ‎‏نزدیک به 100 تن مضروب و مجروح شدند. در مونیخ؛ بازدید شاه از موزه بزرگ شهر ‏‎ ‎‏به دلیل تظاهرات گسترده دانشجویان آلمانی و خارجی حامی ایرانیان لغو گردید، و ‏‎ ‎‏نزدیک به 200 تن بازداشت شدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 247