فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
نسل 68 و تولد فراکسیون ارتش سرخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نسل 68 و تولد فراکسیون ارتش سرخ

‏در پی همین تحولات، دانشجویان فرانسه نیز در اعتراض به سیستم آموزش عالی و ‏‎ ‎‏سیاست وزارت فرهنگ آن کشور، در طول سال 1968، با اعتصابات و اعتراضات خود ‏‎ ‎‏پی در پی بحران آفریدند. مدت ها طول کشید تا نظام اروپایی توانست این حرکت را ‏‎ ‎‏مهار کند، ولی با وجود آن نسلی در اروپا متولد شد که به نسل 68 معروف گردید. در ‏‎ ‎‏نهم ژوئن 68 (19 خرداد1347 ) در مراسم تشییع جنازه بنواونه زورگ، متجاوز از ‏‎ ‎‏بیست هزار دانشجو از سراسر آلمان به شهر هانور زادگاه دانشجوی مقتول آمدند و در ‏‎ ‎‏قطعنامه پایانی خود تاسیس یک فراکسیون فرا پارلمانی را بنام «فراکسیون ارتش سرخ» ‏‎ ‎‏اعلام کردند. شاخه ای از همین فراکسیون به گروه افراطی بادر ماینهوف پیوسته و ‏‎ ‎‏حوادث سال های بعد را در آلمان رقم زدند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 248

C:\Users\Asus\Pictures\Capture.JPG


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 249

‏جنبش دانشجویی فرانسه و آلمان به ایتالیا هم سرایت کرد و سازمان های مشابهی ‏‎ ‎‏با خطمشی مشترک توسط دانشجویان بنیان نهاده شد. سال 1968 در تاریخ اروپا «سال ‏‎ ‎‏دانشجو» نام گرفت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 250