فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
شاه در آمریکا و تظاهرات مقابل کاخ سفید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شاه در آمریکا و تظاهرات مقابل کاخ سفید

‏در 22 اوت همان سال (1967) شاه از ایالات متحده دیدار کرد. تجربه کنفدراسیون و ‏‎ ‎‏دانشجویان از تظاهرات آلمان به سرعت به آمریکا انتقال یافت و سازمان دانشجویان ‏‎ ‎‏ایرانی در آمریکا واحدهای تابعه جبهه ملی و دانشجویان مسلمان و نیز دانشجویان ‏‎ ‎‏کشورهای آمریکای لاتین تظاهرات وسیعی را در مقابل کاخ سفید، به هنگام استقبال ‏‎ ‎‏جانسون ـ رئیس جمهور ـ از شاه و ملکه برگزار کردند، که همچون آلمان به درگیری ‏‎ ‎‏شدید با پلیس منجر شد. در تظاهرات روز بعد به هنگام عبور اتومبیل شاه، گروهی از ‏‎ ‎‏دانشجویان توانستند با شکستن حلقه محاصره پلیس، خود را به اتومبیل حامل شاه ‏‎ ‎‏رسانده و آن را در هم بکوبند. در این جریان تعداد زیادی دستگیر شدند، که در پی ‏‎ ‎‏اعتراضات و اعتصابات دانشجویان بعد از چند روز آزاد شدند؛ این واقعه در حالی بود ‏‎ ‎‏که روز قبل 60 دانشجوی ماسک دار به ساختمان مرکزی سیا در لانگزلی واقع در ایالت ‏‎ ‎‏ویرجینیا یورش برده، آن را محاصره کرده و دخالت سیا در کودتای 28 مرداد را ‏‎ ‎‏محکوم کرده بودند.‏

‏در روزهای 25 و 26 اکتبر (سوم و چهارم آبان) همان سال، تظاهراتی گسترده تر در ‏‎ ‎‏اعتراض به مراسم و جشنهای تاجگذاری شاه در سانفرانسیکو برگزار گردید. سال های ‏‎ ‎‏ذکر شده، دانشگاه های ایران نیز از حالت رکود سیاسی خارج شده و روزبه روز بر دامنه ‏‎ ‎‏فعالیت آنان افزوده می شد. تلاش ها و فعالیت هایی که تا سال 1357 ادامه یافت.‏

‏در اردیبهشت 46 زمانی که جهانشاه صالح رئیس دانشگاه تهران دانشجویانی را که ‏‎ ‎‏شهریه خود را کامل پرداخت نکرده بودند، از شرکت در امتحانات محروم کرد؛ گروهی ‏‎ ‎‏از دانشجویان با حرکاتی مسالمت آمیز به سوی دفتر نخست وزیر هویدا حرکت کرده و ‏‎ ‎‏اعتراض خود را به وی تسلیم کردند. اما پس از آنکه دولت دخالتی در این امر نکرد در ‏‎ ‎‏روز 13 اردیبهشت نمایندگان دانشجویان خواستار ملاقات با رئیس دانشگاه شدند. ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 250

‏هنگامی که اعلام شد ریاست دانشگاه از پذیرفتن آنان معذور است، پلیس وارد کار ‏‎ ‎‏شده، به ضرب و شتم آنان پرداخت و تعدادی را نیز بازداشت نمود. دامنه اعتراضات ‏‎ ‎‏گسترده شد و می رفت تا به یک بحران منجر شود که فرح پهلوی، شهریه دانشجویان را ‏‎ ‎‏پرداخت کرد، آنان توانستند در امتحانات شرکت جویند. بعد از این حادثه، مسئله ‏‎ ‎‏شهریه دانشجویان در دانشگاه تبریز و محرومیت آنان از شرکت در امتحانات پیش آمد ‏‎ ‎‏که به درگیری پلیس با دانشجویان و قتل دو دانشجو منجر شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 251