فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
ورود تمام عیار کنفدراسیون به میدان مبارزه علیه شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورود تمام عیار کنفدراسیون به میدان مبارزه علیه شاه

‏همزمان با این حوادث، رژیم اعلام کرد که افرادی که در تدارک قیام مسلحانه بوده اند ‏‎ ‎‏بازداشت شده اند. در میان دستگیر شدگان بیژن جزنی و ضیاء ظریفی وجود داشتند. ‏‎ ‎‏دستگیری این گروه، که به «گروه جزنی ـ ظریفی» معروف شدند، کنفدراسیون را وارد ‏‎ ‎‏یک میدان بزرگ تبلیغاتی علیه رژیم کرد. واحدهای تابعه با تماس با روزنامه نگاران و ‏‎ ‎‏مقامات برجسته اروپایی و سازمان های عفو بین الملل و حقوق بشر و... تماس گرفته و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 254

‏با جلب حمایت آنان، خواهان برگزاری محاکمات علنی افراد گروه یاد شده گردید.‏

‏در آخرین روزهای سال مسیحی 1968 (اوائل دی ماه 1347) یک نماینده از پارلمان ‏‎ ‎‏بریتانیا، (عضو حزب کارگر) یک نماینده از سازمان عفو بین الملل از آمریکا، یک ‏‎ ‎‏دادستان ایتالیایی و یک عضو انجمن حقوقدانان دموکرات همراه با تعدادی خبرنگار و ‏‎ ‎‏عکاس عازم ایران شدند و در محاکمات تجدید نظر محکومین به اعدام این گروه ‏‎ ‎‏حضور داشتند. در طول سال 1969 همچنان مبارزات سیاسی / دفاعی دانشجویان در ‏‎ ‎‏خارج از کشور در حمایت از زندانیان سیاسی بازتاب گسترده خود را در مطبوعات ‏‎ ‎‏اروپایی پیدا کرده بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 255