فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
رهبری کنفدراسیون از دست جبهه ملی خارج می ‌شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رهبری کنفدراسیون از دست جبهه ملی خارج می ‌شود

‏کنگره نهم کنفدراسیون از چهارم تا دهم ژانویه 1969 در شهر کلن در حالی برگزار ‏‎ ‎‏شد، که این سازمان دانشجویی به لحاظ موقعیت موفق خارجی و پیروزی در چند ‏‎ ‎‏تظاهرات علیه رژیم، حساسیت سردمداران حکومت و ساواک را به شدت برانگیخته ‏‎ ‎‏بود. اما در داخل خود از رشد اختلافات به شدت رنج می برد. مباحثات سیاسی ‏‎ ‎‏دانشجویی به درگیری های عقیدتی حزبی بدل یافته بود. در این کنگره وحدت ‏‎ ‎‏تشکیلات مارکسیستی ـ لنینیستی توفان و سازمان توده انقلابی که مجدداً به میان ‏‎ ‎‏سازمان دانشجویی وارد شده بود و نیز طرفداری کادرهای توده انقلابی از این وحدت ‏‎ ‎‏سبب شد که اکثریت هیات دبیران از دست جبهه ملی خارج گشته و گروهی یکدست ‏‎ ‎‏و منسجم از مائوئیست ها، زمام رهبری کنفدراسیون را بر عهده گیرند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 255