فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
درگیری احزاب چپ و لشکر کشی آن‌ ها در کنفدراسیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

درگیری احزاب چپ و لشکر کشی آن‌ ها در کنفدراسیون

‏طی سال های 69 و 70 میلادی، سازمان توده انقلابی با کادرهای توده انقلابی به جان ‏‎ ‎‏یکدیگر افتادند.‏

‏ سازمان توفان نیز مبارزه خصمانه ای را علیه سازمان کادرها آغاز کرد. منشا‏‎ ‎‏اختلافات عقیدتی آنها را در صفحات پیشین ذکر کرده ام. در این زمان نشریه ای بنام ‏‎ ‎‏«ستاره سرخ» منتشر شد.(55) در سرمقاله اولین شماره آن عبارت «بیایید به ندای رفیق مائو پاسخ مثبت دهیم» درج شده بود. همچنین در آمریکا نیز سازمانی بنام «انقلابیون کمونیست» به رهبری حمید کوثری و سیامک زعیم، اعلام موجودیت کرد، که با ‏‎ ‎‏سازمان توده انقلابی به خصومت و رقابت برخاسته و در مدت کوتاهی ایرانیان زیادی ‏‎ ‎‏را به سوی خود جذب نموده و توانست سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا را تحت ‏‎ ‎‏نفوذ خود در آورد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 257