فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
طفره رفتن کنفدراسیون در دفاع از آیت ‌الله سعیدی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

طفره رفتن کنفدراسیون در دفاع از آیت ‌الله سعیدی

‏در اردیبهشت 1349 نامه ای از آقای سید محمود دعایی در نجف به اتحادیه انجمن های ‏‎ ‎‏اسلامی رسید که طی آن خبر بازداشت و زندانی شدن جمعی از طلاب ایرانی در عراق ‏‎ ‎‏آمده بود، که کنسولگری ایران در بغداد از تمدید گذرنامه های آنان خودداری کرده و ‏‎ ‎‏آنان دست به تظاهرات زده بودند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 259

‏همچنین خبر ورود یک گروه از صاحبان صنایع آمریکا به ایران و شرکت آنان در ‏‎ ‎‏یک کنفرانس شش روزه برای پیدا کردن زمینه های سرمایه گذاری شرکت های چند ‏‎ ‎‏ملیتی در ایران، در اروپا منتشر شد.‏

‏در همین ارتباط اعلام شد که دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این امر ‏‎ ‎‏تظاهرات کرده و دفتر انجمن ایران و آمریکا را مورد حمله قرار داده اند.‏

‏به قرار خبری که متعاقب این رویدادها از آقای علی حجتی کرمانی از قم به اتحادیه ‏‎ ‎‏انجمن های اسلامی رسید، یکی از یاران و شاگردان امام در اعتراض به سرمایه گذاری ‏‎ ‎‏شرکت های چند ملیتی و نیز حوادث دانشگاه و نیز حمایت از یاران روحانی خود در ‏‎ ‎‏نجف بازداشت شده است. در آن زمان من مسوول روابط خارجی و امور بین الملل ‏‎ ‎‏اتحادیه بودم. طی دیداری با فرهاد سمنار مسوول تشکیلات و جعفر صدیق مسوول ‏‎ ‎‏روابط بین الملل کنفدراسیون، خبر بازداشت آقای سعیدی را به آنان اطلاع داده و ‏‎ ‎‏خواستار اقدام فوری کنفدراسیون در حمایت از او شدم. با اینکه نامبردگان از سازمان ‏‎ ‎‏جبهه ملی بودند ولی اظهار داشتند مسئله باید در شورای هیات دبیران مطرح گردد. تا ‏‎ ‎‏این جلسه شورا تشکیل و تصمیمی برای دفاع از این سید بزرگوار اتخاذ گردد ! خبر ‏‎ ‎‏شهادت آیت الله سعیدی به دست ما رسید. واحدهای غرب آلمان اتحادیه انجمن ‏‎ ‎‏اسلامی در جلسه بزرگداشت آیت الله سعیدی در مسجد شهر آخن، به بررسی ابعاد ‏‎ ‎‏سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی در بخش خصوصی ایران پرداختند و از ‏‎ ‎‏صاحب نظران اقتصادی از جمله آقای ابوالحسن بنی صدر برای بحث و گفتگو و ‏‎ ‎‏سخنرانی دعوت کردند. در این جلسه تقریباً تمامی اعضای سازمان دانشجویی وابسته ‏‎ ‎‏به کنفدراسیون از تمامی طیفها و خطوط شرکت کرده بودند. در پایان جلسه که بیش از ‏‎ ‎‏8 ساعت به طول انجامید، چند تن از رفقا! به ما گفتند، مدت ها بود از شرکت در ‏‎ ‎‏بحث های مفید و علمی و سازنده و اساسی درباره ایران، به دلیل منازعات بیهوده در ‏‎ ‎‏کنفدراسیون محروم بوده اند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 260