فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
پاسخ دانشجویان به دادستان نظامی شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پاسخ دانشجویان به دادستان نظامی شاه

‏تاثیر این اعتراضات گسترده دانشجویی علیه اطلاعیه دادستان نظامی ـ چنانچه گفته شد ‏‎ ‎‏ـ و حمایت شورای روسای دانشگاه های آلمان این شد، که این بار در کنگره دوازدهم ‏‎ ‎‏(9 تا 14 مارس 1971 ـ فرانکفورت) متجاوز از یک هزار نفر ـ تقریباً دو برابر کنگره ‏‎ ‎‏یازدهم ـ شرکت کرده بودند.‏

‏حملات رژیم علیه جنبش دانشجویی خارج از کشور تا حدود زیادی به آغاز ‏‎ ‎‏عملیات چریکی در داخل کشور مربوط می شد. هنگامی که در 19 بهمن 1349 با ‏‎ ‎‏درگیری مسلحانه در جنگلهای سیاهکل، سازمان چریک های فدایی خلق اعلام ‏‎ ‎‏موجودیت کرد چنانکه قبلاً بدان اشاره شد، موجی از شور و احساست ضد رژیم ‏‎ ‎‏سراسر جنبش دانشجویی خارج و نیز داخل کشور را فرا گرفت. اندیشه مائوتسه تونگ ‏‎ ‎‏در کنار آموزش های رفیق لنین و تئوری های مارکس کبیر بالاخره به عنوان پایه گذار ‏‎ ‎‏عملی انقلاب می رفت تا فراگیر شود که دو حادثه این امر را متوقف ساخته و موجبات ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 262

‏یاس رفقا را فراهم ساخت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 263