فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
اعتصاب غذا در پاریس و واشنگتن در دفاع از محکومین دادگاه ‌های نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعتصاب غذا در پاریس و واشنگتن در دفاع از محکومین دادگاه ‌های نظامی

‏کنفدراسیون نیز با بسیج واحدهای خود برای شرکت در یک اعتصاب غذا در پاریس و ‏‎ ‎‏واشنگتن به میدان آمد. در پاریس و واشنگتن اعضای انجمن های اسلامی ماموریت ‏‎ ‎‏یافتند در این برنامه کنفدراسیون شرکت جویند. سرانجام رژیم به نوری آلبالا، وکیل ‏‎ ‎‏فرانسوی، نماینده سازمان حقوقدانان دموکرات، کریستیان بورگه وکیل فرانسوی اعزامی ‏‎ ‎‏از طرف نهضت آزادی شاخه اروپا و هنری لیبرتالیس از فدراسیون بین المللی حقوق ‏‎ ‎‏بشر اجازه داد در جلسات محاکمه چند تن از رهبران چریک های فدایی خلق، از جمله ‏‎ ‎‏مسعود احمدزاده شرکت جویند. نوری آلبالا هم چنین موفق شد با ناصر صادق یکی از ‏‎ ‎‏رهبران مجاهدین خلق در زندان دیدار کند. گزارش افراد یاد شده از وضع شکنجه های ‏‎ ‎‏وحشتناک زندانیان سیاسی، خصوصاً اظهارات نوری آلبالا و بورگه و هم چنین توصیف ‏‎ ‎‏لیبرتالیس از نوع شکنجه ها در مطبوعات اروپا انعکاس وسیعی یافت. گرچه این ‏‎ ‎‏اقدامات مانع اجرای حکم اعدام بسیاری از رهبران چریک ها و مجاهدین خلق و نیز ‏‎ ‎‏محاکمات و اعدام های دسته جمعی سال 1351 نشد، ولی در مطبوعات اروپا کم و بیش ‏‎ ‎‏بازتاب وسیعی داشت، و تغییر نگرش مقامات دموکرات اروپایی را به رژیم ایران باعث ‏‎ ‎‏گشته بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 267