فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
دفاع کنفدراسیون از دانشجویان فلسطینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دفاع کنفدراسیون از دانشجویان فلسطینی

‏از دیگر اقدامات قابل ستایش کنفدراسیون، دفاع از سازمان دانشجویان فلسطینی در ‏‎ ‎‏سال 1972 در آلمان می باشد. در جریان بازی های المپیک 1972 مونیخ، گروه فلسطینی ‏‎ ‎‏«سپتامبر سیاه» اقدام به گروگان گیری ورزشکاران اسرائیلی نمود، دخالت ماموران مسلح ‏‎ ‎‏اسرائیلی در تلاش ها و اقدامات واحدهای پلیس امنیتی آلمان برای نجات گروگان ها ‏‎ ‎‏منجر به کشته شدن تمامی گروگانها و نیز چریک های فلسطینی گردید. در پی این ‏‎ ‎‏اقدام، سازمان دانشجویان فلسطینی در آلمان غیرقانونی اعلام گشت و تعدادی از ‏‎ ‎‏رهبران آن تحویل اسرائیل گشته، که همگی اعدام شدند. در اعتراض به این عمل ‏‎ ‎‏ناجوانمردانه پلیس آلمان، تعدادی از دانشجویان فلسطینی که به دفتر اتحادیه عرب در ‏‎ ‎‏شهر بن مراجعه کرده بودند به دام پلیس افتاده و محاصره شدند. دفتر مزبور به دلیل ‏‎ ‎‏برخورداری از مصونیت دیپلماتیک نمی توانست مورد یورش پلیس قرار گیرد.‏

‏کنفدراسیون برای نجات فلسطینیان دست بکار شد. نزدیک به چهل تن از ‏‎ ‎‏دانشجویان ایرانی به طور خیلی عادی به محل سفارت مراجعه کرده، با تعویض ‏‎ ‎‏لباس های خود با فلسطینی ها به جای آنان نشستند. دانشجویان فلسطینی با لباس مبدل بی آنکه توجه پلیس را جلب کنند از محل دفتر اتحادیه عرب خارج شدند. در آن هنگام ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 268

‏دانشجویان مزبور اعلام اعتصاب غذا کردند و خواستار آزادی فلسطینیان بازداشت شده ‏‎ ‎‏و لغو ممنوعیت قانونی سازمان آنان شدند.‏

‏در دیگر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، فرانسه و انگلیس نیز دانشجویان در ‏‎ ‎‏اعلام حمایت از اعتصابیون به اعتصاب غذا روی آوردند و تظاهرات وسیع دانشجویان ‏‎ ‎‏ایرانی به همراهی دانشجویان خارجی در حمایت از اعتصاب کنندگان، به یک ‏‎ ‎‏راهپیمائی عظیم پانزده هزار نفری در شهر دورتموند‏‎[1]‎‏ آلمان منجر شد. از سازمان ‏‎ ‎‏دانشجویان فلسطینی رفع ممنوعیت نشد، ولی زندانیان آنان آزاد شدند.‏

‏در دیداری که در زمستان همان سال با یاسر عرفات داشتم، وی از این اقدام ‏‎ ‎‏حماسی یرانیان بسیار قدردانی کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 269

  • . Dortmund.