فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
ائتلاف مائوئیست‌ ها با مارکسیت ‌های جبهه ملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ائتلاف مائوئیست‌ ها با مارکسیت ‌های جبهه ملی

‏از ماجراهای کنگره چهاردهم، وحدت یا ائتلاف جناح مائوئیست جبهه ملی با کادرهای ‏‎ ‎‏توده انقلابی، برای راندن و دور نگاهداشتن رهبری کنفدراسیون از افراد و اعضای ‏‎ ‎‏سازمان توده انقلابی می باشد. در طرف مقابل، وحدت این سازمان با گروه توفان قرار ‏‎ ‎‏داشت. نیروهای ملی دیگر با انتقاد از روش افراطی و غیرواقع گرایانه چپ های ‏‎ ‎‏کمونیستی و انگشت گذاردن به چرخش عقیدتی افراد برجسته آنها به سوی رژیم شاه ‏‎ ‎‏و همکاری با ساواک، معتقد بودند رفتار افراطی آنان راه را برای نفوذ ساواک به درون ‏‎ ‎‏تشکیلات آنها و در نهایت، درون سازمان دانشجویی هموار ساخته است. در کنار ‏‎ ‎‏افرادی از این سازمان که در خدمت رژیم قرار گرفته و ذکرشان در صفحات پیشین ‏‎ ‎‏رفت،‏‎[1]‎‏ ماجرای دیگری، چند هفته قبل از برگزاری کنگره چهاردهم رخ داد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 271

  • . سیاوش پارسانژاد، پرویز نیکخواه، فیروز فولادی و سیروس نهاوندی.