فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
پیگیری تحلیل سه ‌بعدی جامعه ‌شناختی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیگیری تحلیل سه ‌بعدی جامعه ‌شناختی انقلاب اسلامی

‏چنانکه در مقدمه فصل مربوط به فعالیت های دانشجویی در خارج از کشور اشاره کردم، ‏‎ ‎‏تحلیل جامعه شناختی بزرگان حوزه و سیاسیون مذهبی بعد از قیام امام و کشتار خونین ‏‎ ‎‏15 خرداد منجر به حرکت اساسی در سه محور سیاسی، عقیدتی و مبارزات قهرآمیز ‏‎ ‎‏گردید. بزرگانی نظیر دکتر بهشتی، آیت الله مطهری و دکتر مفتح و امام موسی صدر و ‏‎ ‎‏نیز سیاسیون مذهبی آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی و مرحوم طالقانی برنامه ‏‎ ‎‏حرکت جنبش را بر روی این سه بعد طراحی و در ایران و لبنان به اجرا درآوردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 276