فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
فوت حاج سید مصطفی خمینی و مقاله رشیدی مطلق و تیر خلاص رژیم پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فوت حاج سید مصطفی خمینی و مقاله رشیدی مطلق و تیر خلاص رژیم پهلوی

‏در همین مقطع زمانی مجالس بزرگداشت وفات حاج سید مصطفی خمینی تحرکات ‏‎ ‎‏دامنه دار و موثری را در ایران رقم زد که در فصل پایانی کتاب بدان پرداخته ام. مقاله ‏‎ ‎‏معروف ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات به نوشته احمد رشیدی ‏‎ ‎‏مطلق و چند روز بعد از دیدار کارتر از ایران،  به دستور شاه انتشار یافت که عواقب آن ‏‎ ‎‏مسیر حوادث را به کلی تغییر داد و در واقع تیر خلاصی بود بر پیکر ناتوان رژیم ‏‎ ‎‏پهلوی. قیام یکپارچه مردم قم در هم شکسته شد و کشتاری عظیم صورت گرفت. ‏‎ ‎‏موفقیت برنامه ها و عملیات سردمداران نهضت در ابعاد سه گانه سیاسی، عقیدتی و ‏‎ ‎‏نظامی، چهره خود را نمودار می ساخت. شبکه اطلاع رسانی گسترده ای تشکیل شد. ‏‎ ‎‏دانشجویان دانشگاه ها، روحانیون حوزه های علمیه و علمای بزرگ پیرو امام علی رغم ‏‎ ‎‏دعوت به سکوت بعضی از روحانیان راحت طلب و قاعدین مصلحت اندیش، پیام ‏‎ ‎‏کشتار قم را به سراسر ایران رساندند. بازارها تعطیل شد، در سراسر کشور مردم آگاه و ‏‎ ‎‏سیاسی شده به میدان آمدند. هر روز خبر درگیری از نقاط مختلف کشور و کشتار مردم ‏‎ ‎‏توسط عوامل رژیم، به سایر نقاط انتقال می یافت و در رسانه های جهانی منعکس ‏‎ ‎‏می شد. جامعه بازرگانان و پیشه وران تهران طی اطلاعیه ای به تاریخ 27 دی ماه 1356 ‏‎ ‎‏در گرامی داشت یاد شهدای قم روز 29 دی ماه را تعطیل عمومی اعلام کرد و بازار را ‏‎ ‎‏به عنوان اعتراض به کشتار مردم بی گناه قم تعطیل کردند؛ و از بازرگانان و بازاریان ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 300

‏سراسر کشور خواستند در این تعطیلی عمومی شرکت کرده و از باز کردن مغازه های ‏‎ ‎‏خود خودداری کنند. اتحادیه نیروهای جبهه ملی ایران نیز طی اعلامیه ای به تاریخ 10 ‏‎ ‎‏بهمن 56 از اعلامیه بازاریان تهران حمایت کرده و از همگان خواست از مردم بی پناه ‏‎ ‎‏قم و نیز روحانیون مترقی حمایت کنند. علما و وعاظ تهران، بازاریان اصفهانی مقیم ‏‎ ‎‏مرکز، علما و اساتید حوزه علمیه قم، جنبش مسلمانان مبارز و اتحادیه انجمن های ‏‎ ‎‏اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا و کانادا و نیز اتحادیه انجمن های اسلامی در شبه ‏‎ ‎‏قاره هند و فیلیپین در محکوم ساختن این عمل رژیم بیانیه های شدیداللحنی صادر ‏‎ ‎‏کردند. امام در پیامی که به همین مناسبت انتشار دادند نوشتند:‏

نقل فرازی از پیام امام

‏امام علاوه بر ارسال پیام به مردم ایران، در درس خود در نجف نیز مشروحاً به این ‏‎ ‎‏فاجعه پرداختند. نوار درس امام توسط حجت الاسلام دعایی به دست ما در اروپا رسید ‏‎ ‎‏که دکتر رضا صفاتی ـ دبیر انتشارات اتحادیه ـ آن را در شمارگانی وسیع تکثیر و به ‏‎ ‎‏سراسر اروپا توزیع کرد. در این سخنرانی امام اظهار داشتند: «... این ملت بیدار ایران در ‏‎ ‎‏مقابل این مصیبت ها استقامت می کند... ملت بیداری است... ملت هوشیار و مقاومی ‏‎ ‎‏است در مقابل ظلم... این ایستادگی به نتیجه خواهد رسید... بعد از آنکه ملت ها بیدار ‏‎ ‎‏شدند و بعد از آنکه حتی زن ها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران، یک ‏‎ ‎‏همچو ملتی پیروز می شوند...» و در جای دیگر به رسوایی شاه اشاره می کنند که مدعی بود عشق به من در دل همه مردم ایران است و حتی کارتر گفته بود مردم ایران سلطنت را دوست دارند، «... نمی دانست که با این کشتار چه فضاحتی به سرش در می آید. آدمی که می گوید یک ملت همه با من موافق هستند همه رای دادند به این انقلاب سفید... حالا دید که مردم سرتاسر ایران بر ضد ایشان قیام کردند... من نمی دانم که این ارتش چرا خواب است... آخر چرا این قدر ذلت می کشد. چند روز بیشتر نگذشته بود از رفتن کارتر زهرماری، این بساط را درست کرد. حالا هم اولش است اگر مجال به او بدهند، ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 301

‏اولش است...»‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 302

  • .کوثر ج 1، ص 323 به بعد.