فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
امام : حمایت از قانون اساسی ، یک خیانت مسلّم است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام : حمایت از قانون اساسی ، یک خیانت مسلّم است

‏از برجسته ترین نکات این سخنرانی امام، تاکید مجدد و قاطعی است که ایشان بر حذف ‏‎ ‎‏سلطنت و انحرافی بودن شعار «اجرای قانون اساسی» داشتند. حتی اعلام کردند که اگر ‏‎ ‎‏کسی به طور مطلق خواهان قانون اساسی شد، این امر یک خیانت مسلم است. همچنین شعار «وحدت کلمه» و «همه با هم» از این سخنرانی امام مستفاد می گردید.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 327

C:\Users\Asus\Pictures\Capture.JPG

‏پانزدهم خرداد فرا رسید و همان طور که پیش بینی می شد، ملت یکپارچه شور و ‏‎ ‎‏فغان بود و برای همه گونه درگیری خود را آماده کرده بود. در خبرهایی که به دست ما ‏‎ ‎‏در اروپا رسید آمده بود که دو تن از فرماندهان و افسران ارشد ارتش، یعنی تیمسار ‏‎ ‎‏خسروداد و تیمسار ربیعی با شاه ملاقات کرده و با طرح نگرانی های خود از روند امور، ‏‎ ‎‏طرحی را برای سرکوب خونین مردم به شاه عرضه کرده بودند. آنان معتقد بودند ‏‎ ‎‏سیاست «چماق و هویج» کارآیی نداشته و مردم را گستاخ تر کرده است. از سوی دیگر ‏‎ ‎‏به عقیده آنان تحمل اهانت ها و شرارت های مردم در جهت منافع آژانس بین المللی ‏‎ ‎‏یهود و سردمداران سیاست خارجی انگلیس بوده و سرانجام مشکلات اساسی غیر قابل ‏‎ ‎‏کنترلی را برای نظام شاهنشاهی فراهم خواهد ساخت. از این رو وقت آن است که تمام ‏‎ ‎‏نظامیان کنترل تظاهرات را در دست گیرند و هر گونه تجمع اعتراض آمیزی را سرکوب ‏‎ ‎‏سازند. در همان خبر آمده بود که شاه سفرای انگلیس و آمریکا را احضار کرده و مطلب ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 328

‏را با آنان در میان گذارده بود. سولیوان در خاطرات خود با اشاره به این مطلب می افزاید ‏‎ ‎‏که شاه را رنجور و او را بسیار پریشان و فاقد قدرت تصمیم گیری یافته است. ظاهراً در ‏‎ ‎‏اثر همین دیدار بوده است که مقدمات حکومت نظامی در یکی دو شهر به عنوان ‏‎ ‎‏آزمایشی فراهم می گردد. شاه در 26 مرداد 1356 طی مصاحبه ای مردم را تهدید کرد و ‏‎ ‎‏ضمناً اعلام کرد تنها در سایه رهبری های او مملکت به تمدن بزرگ خواهد رسید، آنچه ‏‎ ‎‏دشمنان ملت ایران به مردم ایران وعده می دهند، دورنمایی از وحشت بزرگ است. ‏‎ ‎‏هنگامی که دو روز بعد سینما رکس آبادان آتش گرفت و آن فاجعه عظیم کشتار چند ‏‎ ‎‏صد نفر رخ داد و نیز حکومت نظامی در اصفهان آغاز شد، مفهوم سخنان شاه و نتایج ‏‎ ‎‏مشورت های سران ارتش و نیز نتایج مذاکره با سفرای آمریکا و انگلیس نمایان شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 329