فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
شاه در سالگرد انقلاب مشروطیت : من مسلمان معتقدی هستم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شاه در سالگرد انقلاب مشروطیت : من مسلمان معتقدی هستم

‏شاه روز پانزدهم مرداد 57 به مناسبت هفتاد و سومین سالگرد انقلاب مشروطیت گفت: ‏‎ ‎‏«من از بدو طفولیتم با امور دین و اسلام سر و کار داشتم، یعنی مسلمان معتقدی هستم و به عنوان رئیس مملکت می گویم که هر جامعه ای احتیاج به معنویت دارد، و بالاتر از همه نیاز به دین دارد، برای اینکه دین است که قوام می بخشد. پس من سوگند یاد کردم که قانون اساسی را حفظ کنم، حدود و ثغور مملکت را حفظ بکنم، مذهب شیعه ‏‎ ‎‏اثنی‌عشری را حفظ بکنم.» بعداً هم در مهرماه به مناسبت افتتاح مجلس شورای ملی عیناً همان مضامین را تکرار کرد و گفت: «بدیهی است در راه تحکیم مبانی معنویت، پیروی از شعائر و اصول عالیه اسلامی همواره بزرگترین راهنما و الهام دهنده همه خواهد ‏‎ ‎‏بود.... بدیهی است به عنوان یک کشور مسلمان کوشش در اعتلای عالم اسلام و ترقی ‏‎ ‎‏و عظمت روزافزون جهان اسلام از اهم هدف ها و برنامه های ماست...» (نقل از جراید ‏‎ ‎‏15 مرداد و اول مهرماه 57 تهران) با این سخنان شاه که مورد تمسخر روشنفکران و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 331

‏حوزویان قرار گرفته بود، اعلامیه های دانشجویان اصفهان و شیراز و مشهد، تحت عنوان ‏‎ ‎‏«پیروان معلم شهید دکتر علی شریعتی» از همه طنزآمیزتر بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 332