فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
دیدار رهبر چین از ایران و اعلام حمایت کامل از شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار رهبر چین از ایران و اعلام حمایت کامل از شاه

‏فردای آن روز رسانه های اروپایی با آب و تاب فراوان سفر چهار روزه رهبر چین و ‏‎ ‎‏جانشین مائوتسه تونگ انقلابی، آقای هوا کوفنگ را به ایران و به میزبانی اعلیحضرتین ‏‎ ‎‏به اطلاع جهانیان رساندند. رهبر چین در ضیافت شام، پیشرفت های ایران را ستود و ‏‎ ‎‏نظام دموکراتیک و در عین حال متکی به تمدن دیرینه شاهنشاهی را مورد تقدیر قرار ‏‎ ‎‏داد و حمایت همه جانبه چین را از اعلیحضرت که تمام زندگی خود را فدای آسایش ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 335

‏ملت ایران کرده اند، ابراز داشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 336