فصل اول : سابقه خانوادگی و تحصیلات
ماجرا های دوره دکترا در بوخوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ماجرا های دوره دکترا در بوخوم

‏کار من با شروع آزمایش ها و تحقیقات در لابراتوار بیوشیمی زیر نظر پروفسور فلایدرر ‏‎ ‎‏شروع شد. در هفته نیز در دروس دانشکده بیولوژی در واحدهایی که از آنها یاد کردم ‏‎ ‎‏شرکت می کردم. به موازات همه اینها 8 ساعت تدریس در هفته را نیز جهت تامین ‏‎ ‎‏هزینه زندگی آغاز کردم، که رفته رفته با تولد غزاله و انتقال فاطی به بوخوم به 16 ‏‎ ‎‏ساعت در هفته رسید. در این جا برای علاقمندان به مسئله «حیات و کیفیت تکامل آن» ‏‎ ‎‏به شرح مختصری از موضوع رساله دکترا و پژوهشهای علمی ام می پردازم.‏

‏مسئله «تکامل» موجودات زنده بر خلاف مقوله «کیفیت» آن، اصلی مسلم در علم ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 57

‏زیست شناسی می باشد. در مورد این که «حیات» چگونه آغاز شد ماده «بی جان» چگونه ‏‎ ‎‏متحول گردید؛ گروهی «اصل تصادف» و پاره ای دیگر «ساز و کارهای مکانیکی» و ‏‎ ‎‏فراهم گشتن شرایط شیمیایی را فرض انگاشته اند. استاد من پروفسور فلایدرر ـ در ‏‎ ‎‏همان مقاله ای که سبب آشنایی من با این انسان والامقام گردید ـ بر این اعتقاد بود که: ‏‎ ‎‏«باور به معجزه» و «نقش اراده»ای خارج از جهان ماده، در «ظهور حیات» بسیار ‏‎ ‎‏علمی تر از «اعتقاد به تصادف» است.‏

‏از زمان «آغاز حیات» و سیر تکاملی آن تا به امروز «مراحل مختلفی» طی شده است. تمام ‏‎ ‎‏زیست شناسان در این که «موجود جاندار» مسیر تکاملی را پشت سر گذارده است، اتفاق نظر ‏‎ ‎‏دارند. اختلاف آنان بر سر «چگونگی» این سیر تکاملی است. نظریات داروین که از همان آغاز ‏‎ ‎‏مورد مناقشه دیگر دانشمندان بود، بر محور همین «چگونگی سیر تکامل» می چرخید.‏

‏علیرغم پیشرفت های محیرالعقول علوم طبیعی و شاخه های مختلف زیست شناسی، ‏‎ ‎‏تاکنون گرهی اساسی از این معضل بزرگ باز نشده است. پروفسور فلایدرر بر این باور ‏‎ ‎‏بود که به جای مراجعه به غارها و کاوش های باستان شناسان در جستجوی فسیل ها و ‏‎ ‎‏بازمانده های موجودات زنده، از تک یاخته ها، تا انسان های اولیه، با مطالعه تطبیقی در ‏‎ ‎‏عوامل و اجزاء «اعمال حیاتی» و از جمله «بیوشیمی حیات» و شناخت عناصر و عوامل ‏‎ ‎‏شیمیایی موثر در آن، می توان به نتایج ارزنده ای دست یافت. به عنوان مثال: «تولید مثل» ‏‎ ‎‏و «تغییر و تبدیل مواد» در ارگانیسم موجود زنده از یک سلسله فعل و انفعالات ‏‎ ‎‏شیمیایی تشکیل شده است. این کنش ها و واکنش ها ضرورتاً باید وجوه مشترک زیادی ‏‎ ‎‏با یکدیگر داشته باشند. مثلاً تجزیه چربی یا پروتئین در بدن که قسمتی از اعمال ‏‎ ‎‏گوارشی است، دارای مسیر مشخص و شناخته شده شیمیایی است. اگر مسیر تجزیه ‏‎ ‎‏یک پروتئین خاص را در ارگان های موجودات زنده از تک یاخته تا پیله و کرم حشرات ‏‎ ‎‏و از آن پس تا پرندگان و مهره داران و پستانداران و سپس تا به انسان مورد مطالعه ‏‎ ‎‏شیمیایی قرار دهیم، ضرورتاً باید عوامل شیمیایی دخیل در این امر گوارشی یکسان ‏‎ ‎‏بوده و از فرمول ها و کنش های شیمیایی مشترک تبعیت کند. و یا فعل و انفعالات ‏‎ ‎‏شیمیایی دخیل در امر تنفس و انتقال اکسیژن از محیط پیرامونی موجود زنده به درون ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 58

‏ارگانیسم آن و تولید گاز کربنیک و بخار آب ناشی از آن سوخت و ساز باید از فرمول ‏‎ ‎‏واحد و عناصر واحد مشترکی تشکیل شده باشد. همین طور سایر فعل و انفعالات ‏‎ ‎‏حیاتی از ساده ترین آن که همین سوخت و ساز است تا کنش های بسیار پیچیده امور ‏‎ ‎‏دماغی و مکانیسم های تخیل و تعقّل و تداعی معانی و حافظه و تکلم و سازوکارهای ‏‎ ‎‏دخیل در رشد و نمو و تولید مثل و... باید دارای مشترکات روشن و قابل دستیابی ‏‎ ‎‏باشند. ‏‏اگر بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم و مشابهت ها و مشارکت ها را در اعمال حیاتی ‏‎ ‎‏کلیه موجودات زنده، از موجودات ساده و بسیط تا انسان که پیچیده ترین آن ها است، دریابیم ‏‎ ‎‏و به یک بررسی تطبیقی بپردازیم، گام بزرگی در شناخت «مسیر تکامل» برداشته ایم.‏

‏یکی از مهم ترین عناصر حیاتی مشترک در کلیه موجودات زنده «پروتئین»ها هستند. ‏‎ ‎‏ساختمان مولکولی و مکانیسم فعل و انفعالات یک پروتئین مشترک در ارگان های ‏‎ ‎‏موجودات مختلف، باید مشابه، یکسان بوده و نقش آفرینی آن در اعمال حیاتی کلیه ‏‎ ‎‏موجودات باید یکنواخت باشد.‏

‏مانفردایگن، یکی از شاگردان این استاد قبلاً (69/1968) با شناخت ردیف اسیدهای ‏‎ ‎‏آمینه یکی از پروتئین های فعال در هیدرولیز مواد نشاسته ای با نام مخفف ‏LDH‎[1]‎‏ جایزه ‏‎ ‎‏شیمی نوبل آن سال را به خود اختصاص داد.‏

‏معضلی که حل و کشف آن به عنوان پروژه تحقیقاتی برای اخذ درجه دکترا به عهده ‏‎ ‎‏من گذارده شد بررسی تطبیقی یکی از مهم ترین آنزیم ها و پروتئین های فعال در امر ‏‎ ‎‏گوارش و تجزیه های وارده به سیستم گوارشی و هضم مواد غذایی موجودات زنده، بنام ‏‎ ‎‏شیموتریپسین‏‎[2]‎‏ بود.‏

‏این آنزیم در لوزالمعده انسان تولید شده و از طریق اثنی عشر وارد مدار گوارشی ‏‎ ‎‏گشته و ملکول پروتئین های وارده را تجزیه می کند.‏

‏از آن جا که این عمل گوارشی در کلیه موجودات زنده صورت می گیرد ـ از پیله تا ‏‎ ‎‏کرم حشرات و همچنین در واکنش های خزندگان و پرندگان تا مهره‌داران و پستانداران‌ـ ‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 59

C:\Users\archive9\Desktop\Capture.JPG


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 60

‏ و از فرمول شیمیایی واحد پیروی می کند، ضرورتاً باید ساختار فضایی و ملکول این آنزیم ـ به ‏‎ ‎‏ویژه در مرکز فعال‏‎[3]‎‏ آن که از اسیدهای آمینه سرین‏‎[4]‎‏ هیستیدین‏‎[5]‎‏ تشکیل شده، یکسان بوده و ‏‎ ‎‏تعداد و نیز ردیف مولکولی اسیدهای آمینه یاد شده در آن مرکز با یکدیگر برابر باشند‏‏.‏

‏بدین منظور باید پروتئین مذکور ـ شیموتریپسین ـ را از بدن موجودات یاد شده ‏‎ ‎‏استخراج و تصفیه کرده و با شناخت و بررسی فعل و انفعالات حیاتی آن در شرایط ‏‎ ‎‏مختلف و نیز بررسی و کشف ردیف اسیدهای آمینه موجود در مرکز فعال آن، به ‏‎ ‎‏مطالعه تطبیقی و مقایسه ای پرداخت.‏

‏شیموتریپسین استخراج شده از اندام های گوارشی موجودات یاد شده باید در کنش ها و ‏‎ ‎‏واکنش های شیمیایی گوارشی در شرایط متغیر درجه حرارت، فشار، غلظت، درجه ‏‎ ‎‏اسیدی یا قلیایی محیط ـ و نیز در برابر پروتئین های مختلف ـ به لحاظ کوچکی و ‏‎ ‎‏بزرگی مولکول، ساختارهای فضایی متفاوت و نیز در برابر موادی که فعالیت حیاتی آن ‏‎ ‎‏را مختل می کند‏‎[6]‎‏ دارای مشابهت ها و ویژگی های مشترک قابل قبولی باشد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 61

  • . Lactatdehydrogenase.
  • . Chymotrypsin.
  • . Active site.
  • . Serine.
  • . Histidine.
  • . Inhibitors.