فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی
قیام 15 خرداد 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قیام 15 خرداد 42

‏با قیام روحانیت به رهبری امام و حوادثی که منجر به کشتار پانزدهم خرداد گردید، ‏‎ ‎‏معادلات سیاسی داخل کشور و به تبع آن جنبش دانشجویی خارج از کشور یکسره ‏‎ ‎‏دچار تحول اساسی گردید.‏

‏در داخل کشور روحانیت شیعه که خود را به کلی از ماجراهای سیاسی کشور به ‏‎ ‎‏دور نگاه داشته بود، با خروش امام بیدار شد. عدم تمایل بخش اعظم روحانیت به ‏‎ ‎‏دخالت در امور سیاسی، گرچه با همگامی اولیه مراجع تقلید از مشی اعتراض آمیز امام ‏‎ ‎‏به برنامه های دولت، تا حدودی به شرکت در مبارزات سیاسی بدل یافته بود، ولی با ‏‎ ‎‏کشتار بی رحمانه مردم توسط عوامل رژیم در 15 خرداد، در شهرهای قم و تهران و ‏‎ ‎‏مشهد و دستگیری و تبعید امام، رهبری مبارزات مردم در انحصار شاگردان و یاران ‏‎ ‎‏ایشان قرار گرفت. شاگردان جوان ایشان در حوزه با جدا کردن صفوف خود از اکثریت ‏‎ ‎‏روحانیت خاموش و تاسیس نهاد روحانیت مبارز در داخل و خارج کشور، عملاً وارد ‏‎ ‎‏میدان مبارزه علیه رژیم پهلوی گشته و در کنار دانشجویان دانشگاه ها و همگام با تنی ‏‎ ‎‏چند از بازاریان مسلمان و متعهد، جبهه اسلامی کارزار علیه نظام سلطنتی را سامان ‏‎ ‎‏دادند.‏

‏رهبران جبهه ملی، حتی از صدور اعلامیه در حمایت از مردم در وقایع پانزدهم ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 205

‏خرداد خودداری کردند. بعدها که مورد اعتراض واقع شدند، زندانی بودن رهبران جبهه ‏‎ ‎‏و بی اطلاعی از اوضاع خارج، را دلیل آورده و به توجیه بی عملی خود پرداختند. سران ‏‎ ‎‏نهضت آزادی نیز در پی اعلامیه های متعدد و دعوت از مردم برای شرکت در مبارزات، ‏‎ ‎‏در زندان به سر می بردند. در همین زمان تعدادی از مسلمانان مبارز و رهبران ‏‎ ‎‏حرکت های دانشجویی دانشگاه ها به خارج از کشور آمدند تا در فضای باز سیاسی، ‏‎ ‎‏پیام آور مبارزات رهایی بخش و استقلال طلبانه ملت ایران و دانشجویان مسلمان سراسر ‏‎ ‎‏کشور شوند.‏

‏دولت اتحاد جماهیر شوروی، قیام مردم مسلمان را «شورش کور و مرتجعانه» نامید ‏‎ ‎‏و اعضاء و هواداران حزب توده در تشکیلات دانشجویی خارج از کشور به نقد قیام ‏‎ ‎‏پرداخته و آن را محکوم می کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 206