فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
قدرت بیرونی و ضعف درونی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قدرت بیرونی و ضعف درونی

‏در خلال روزهای چهارم تا دهم ژانویه 1973 (14 تا 20 دی ماه 1351)، چهاردهمین ‏‎ ‎‏کنگره کنفدراسیون در شهر فرانکفورت برگزار شد. اعتبار جهانی این سازمان ایرانی، به ‏‎ ‎‏اوج خود رسید و توجه و حمایت اکثر محافل دموکراتیک و آزادیخواه جهان را به ‏‎ ‎‏سوی خود جلب کرده بود. متجاوز از ده سازمان بین المللی، نمایندگانی به عنوان ‏‎ ‎‏میهمان و ناظر به کنگره اعزام کرده بودند. کشورهای جهان سوم و سازمان های ‏‎ ‎‏آزادیبخش، طی ده ها پیام همبستگی برگزاری کنگره چهاردهم را تبریک گفتند. مخالفت ‏‎ ‎‏رژیم و تبلیغات آن علیه این سازمان دانشجویی، روز به روز زیادتر شده بود. علیرغم ‏‎ ‎‏اعلام غیرقانونی بودن فعالیت های کنفدراسیون و مجازات حداکثر ده سال زندان برای ‏‎ ‎‏اعضای آن، هر روز تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی تازه وارد به طرف واحدهای ‏‎ ‎‏تابعه جذب می شدند. تعداد شرکت کنندگان در این کنگره به 1300 تن رسیده بود. ‏‎ ‎‏اقدامات دفاعی کنفدراسیون در حمایت از زندانیان سیاسی و جلوگیری از اجرای احکام ‏‎ ‎‏اعدام، با پیروزی های نسبی روبه رو شده بود. ولی از سوی دیگر درگیری جناح های ‏‎ ‎‏رقیب و انشعابات پیوسته در سازمان های سیاسی ایرانیان، مسئله بسیار مهم و اساسی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 269

‏وحدت نظر و اتفاق عقیده را با مشکل اساسی روبه رو ساخته بود. غیر از جلسات ‏‎ ‎‏کنگره، که در آن بیشتر مسائل تشکیلاتی مطرح می شد و بحث های داغ فقط در ‏‎ ‎‏زمینه های مربوط به خط مشی و انتخاب هیات دبیران صورت می گرفت، سایر جلسات ‏‎ ‎‏فرهنگی و سمینارهای سیاسی و... محل نزاع گروه های متخاصم و مباحثات عقیدتی ‏‎ ‎‏آنان شده بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 270