فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
سفر نیکسون به ایران و تثبیت موقعیت نظامی ایران در خلیج فارس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفر نیکسون به ایران و تثبیت موقعیت نظامی ایران در خلیج فارس

‏با خروج انگلیس از بحرین و اعلام استقلال و پذیرش آن از طرف ایران، نیکسون در ‏‎ ‎‏سال 1972، به ایران سفر کرد. در همین سفر بود که شاه موافقت آمریکا را برای خرید ‏‎ ‎‏هواپیمای 5‏F‏،14‏F‏ ،16‏F‏ جلب کرد، و نیکسون قول داد همه گونه جنگ افزارهای مورد ‏‎ ‎‏نظر ایران را بدون دغدغه خاطر تامین کند. و این همه در حالی بود که کارشناسان ‏‎ ‎‏نظامی ایران و خلبانان نیروی هوایی آموزش های لازم نظامی را نداشتند. به منظور ‏‎ ‎‏جبران این کمبود مقرر شد کارشناسان و مستشاران نظامی آمریکا به ایران سرازیر شوند. ‏‎ ‎‏حضور مستشاران آمریکایی البته قبل از این سال ها هم بود. اما در این دوران این امر ‏‎ ‎‏تشدید شد.‏

‏با یک طراحی بلند مدت استراتژیک به سردمداری هنری کسینجر، قیمت نفت ‏‎ ‎‏ناگهان چهار برابر شد و کشورهای نفت خیز صاحب در آمدهای کلان و غیرقابل تصور ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 280

‏می شدند. تاثیر این افزایش بهای نفت، کشورهای اروپایی و شرق آسیا را با بحران مالی ‏‎ ‎‏روبه رو می ساخت. اما ایالات متحده به دلیل نیاز کمتر به نفت، از این افزایش بهای ‏‎ ‎‏نفت کمتر متضرر می شد. وانگهی با برنامه مسلح ساختن ایران و عربستان سعودی و ‏‎ ‎‏کشورهای منطقه، قسمت اعظم درآمدهای نفتی، مجدداً به ایالات متحده بازمی گشت. ‏‎ ‎‏طرح امریکایی افزایش ناگهانی بهای نفت را جیمز اکینز‏‎[1]‎‏ سفیر وقت ایالات متحده در ‏‎ ‎‏عربستان فاش ساخت.‏

‏درگیری زمامداران امریکایی به ویژه نیکسون، به دنبال رسوایی واترگیت در ‏‎ ‎‏انتخابات ریاست جمهوری، حدود 2 سال فرصت طلایی را به شاه داد تا زد و بندهای ‏‎ ‎‏خود را با سرمایه داران نظامی و صنایع جنگی آمریکا ادامه داده و جنون آمیز به خرید ‏‎ ‎‏تجهیزات پیشرفته نظامی روی آورد.‏

‏روشنگری های امام طی اعلامیه های مختلف و هم چنین مبارزات دانشجویان ‏‎ ‎‏دانشگاه ها و سیاسیون مذهبی و ملی و طلاب جوان، موجبات خشم روزافزون مردم را ‏‎ ‎‏از حضور مستشاران امریکایی که هر روز بر تعداد آنان و خانواده هایشان افزوده ‏‎ ‎‏می گشت، باعث می شد.‏

‏توجه بیش از حد امریکاییان به ارتش ایران و عدم توجه به اثرات سوء اجتماعی ‏‎ ‎‏حضور خانواده های ‏‏ا‏‏مریکایی در کشور مسلمان ایران و نیز خفقان روزافزون سیاسی در ‏‎ ‎‏کشور و خشونت بیش از حد ساواک در برخورد با مبارزان، بدون توجه به علل و ‏‎ ‎‏عوامل رشد مبارزات مردم ایران، ساواک و سیا و دست اندرکاران رژیم را از شناخت ‏‎ ‎‏دستاوردهای نفوذ امام و یاران ایشان و مبارزان مسلمان و برنامه های آنان در ابعاد ‏‎ ‎‏سه گانه نهضت، به کلی غافل ساخته بود. مبارزات دانشجویان در خارج از کشور و نیز ‏‎ ‎‏تحولات لبنان و پیروزی های امام موسی صدر در آن خطه، توجه کامل تئوریسین های ‏‎ ‎‏رژیم را به خود جلب نکرد. از دید کارشناسان مسائل سیاسی ایران در رژیم شاه و ‏‎ ‎‏حامیان امریکایی او، حرکت های مذهبی در ایران بدلیل خصلت ارتجاعی آن فاقد توفیق ‏‎ ‎‏بوده و مردم حق شناس و عاشق سلطنت و شاه، چشم خود را بر پیشرفت های روزمره ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 281

‏ایران و نزدیک شدن به دروازه تمدن بزرگ هرگز نخواهند بست و تسلیم اتحاد ارتجاع ‏‎ ‎‏سرخ و سیاه نخواهند شد! بالا رفتن درآمد نفت و سرگرمی دولتمردان به چپاول و ‏‎ ‎‏غارت ثروت های مردم و درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت، آنان را به کلی از ‏‎ ‎‏تحولات داخلی و مسیر آن غفلت زده کرده بود، بطوری که وقتی از اواسط دهه هفتاد ‏‎ ‎‏مبارزات مردم ایران وارد مرحله تعیین کننده خود گردید، خواب غفلت هم چنان بر ‏‎ ‎‏سیاستمداران امریکا سایه افکنده بود، وگرنه چگونه عدم توجه ریچارد هلمز‏‎[2]‎‏ سفیر ‏‎ ‎‏آمریکا در ایران که قبلاً ریاست سازمان سیا را برعهده داشته و یک کارشناس کارکشته ‏‎ ‎‏اطلاعاتی و امنیتی بوده است و از سوی دیگر هدایت سازمان های اطلاعاتی در ایران را ‏‎ ‎‏نیز در دست داشت، بر تحولات بنیادین اجتماعی در ایران قابل توجیه است؟‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 282

  • . Games Akins.
  • . Richard Holmz.