فصل ششم : نقش فراموش شده
تفاوت خط مشی حاج آقا مصطفی و سید احمد آقا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تفاوت خط مشی حاج آقا مصطفی و سید احمد آقا

‏سید احمد آقا برخلاف حاج آقا مصطفی ارادت خاصی به امام موسی صدر داشت و در ‏‎ ‎‏مدتی که در لبنان بود از نزدیک در جریان کارهای ایشان قرار گرفته بود لذا خیلی ‏‎ ‎‏تلاش می کرد ذهنیت منفی برخی از مبارزین ایرانی مقیم لبنان و نجف را نسبت به امام ‏‎ ‎‏موسی صدر از بین ببرد. یادم می آید در سفری که حاج آقا مصطفی به همراه آقای ‏‎ ‎‏بجنوردی در بازگشت از مکه به سوریه آمده بودند در دفتر آقای صدر در دمشق، احمد ‏‎ ‎‏آقا حالت صاحبخانه داشت و از آنها پذیرایی می کرد.‏

‏در اینجا بد نیست به تفاوت نگرش و رفتار حاج آقا مصطفی و احمد آقا اشاره کنم. ‏‎ ‎‏حاج آقا مصطفی بیشتر به زعامت دینی و مرجعیت علی الاطلاق امام می اندیشید و اگر ‏‎ ‎‏چه خودش فردی سیاسی بود لیکن اولویت را به جنبه مرجعیت امام می داد. بر عکس ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 358

‏او احمد آقا سعی می کرد بعضی حرکات عده ای از دوستان نادان که توسط دشمنان دانا ‏‎ ‎‏تحریک می شدند را خنثی سازد و نگذارد روحیه شک و تردید نسبت به کسی در امام ‏‎ ‎‏به وجود آید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 359