فصل ششم : نقش فراموش شده
ثمره فعالیت های سید احمد آقا در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ثمره فعالیت های سید احمد آقا در ایران

‏سید احمد آقا در سال هایی که در ایران بود با وجود آنکه به عنوان پسر امام از طرف ‏‎ ‎‏ساواک زیر ذره بین بود، اما به حدی هوشیار بود که موفق شد تقریباً در اکثر مراکز ‏‎ ‎‏استان ها، چند گروه سیاسی را تشکیل بدهد، علیرغم آنکه هیچکدام با یکدیگر به دلیل ‏‎ ‎‏شرایط سیاسی خاص و نظارت دقیق ساواک ارتباط نداشتند ولی به دلیل ارتباط مستقیم ‏‎ ‎‏احمد با هر کدام، توانسته بود هماهنگی های لازم را بین آنان به وجود آورد به گونه ای ‏‎ ‎‏که هم از کارهای موازی پرهیز شود و هم از اتلاف نیروها علیه یکدیگر جلوگیری ‏‎ ‎‏گردد. نکته ای که بسیار حائز اهمیت است انتقال نظریات و ارشادات امام به تک تک ‏‎ ‎‏این گروه ها می باشد. همین ارتباط، او را با مجموعه گروه های مبارز پیوند زده بود ‏‎ ‎‏به طوری که وقتی در نجف به خدمت امام درآمد و سرعت مبارزات و حرکات ملی علیه ‏‎ ‎‏رژیم اوج گرفت مجموعه این اطلاعات، ارتباطات و آشنایی ها را در خدمت اهداف ‏‎ ‎‏امام و انقلاب قرارداد و پیام ها و اعلامیه های امام را از کانال های مختلف بیروت، ‏‎ ‎‏کویت، آلمان، فرانسه و... به ایران می رساند و در اسرع وقت و با استفاده از این گروه ها ‏‎ ‎‏توزیع و تکثیر می کرد که خود ایشان و خواهرم در خاطراتشان بعضاً نقل کرده اند.‏

‏پس از اینکه ایشان به عراق رفت و به امام پیوست، احساس کرد که حضورش برای ‏‎ ‎‏سر و سامان دادن به روابط خارجی امام خیلی ضرورت دارد. در ابتدا قرار بود مدت ‏‎ ‎‏کوتاهی نزد امام بماند و گاهی که من تماس می گرفتم به او می گفتم «پروژه حذف ‏‎ ‎‏عمامه» به کجا کشید؟! ایشان می گفت حالا دو ماه دیگر بگذرد ببینم چه می شود. تا ‏‎ ‎‏اینکه قضیه در گذشت یا شهادت حاج آقا مصطفی رخ داد که ایشان دیگر در کنار امام ‏‎ ‎‏ماند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 359

Picture 1

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 360