فصل ششم : نقش فراموش شده
الطاف خفیه الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

الطاف خفیه الهی

‏همان طور که می‌دانیم امام خمینی شهادت فرزند خود؛ حاج سید مصطفی را «از الطاف ‏‎ ‎‏خفیه الهی» نامیدند.‏

‏جمله یاران انقلاب و یاوران امام بر این عقیده‌اند که با برگزاری مجالس باشکوه ‏‎ ‎‏ترحیم حاج آقا مصطفی، جرقه نهایی زده شد و بزنگاه تاریخی مورد نظر در ذهن و ‏‎ ‎‏طرح معماران انقلاب فرارسید. بزنگاهی که ناشی از استیصال رژیم و ناپختگی عوامل ‏‎ ‎‏آن بود. ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 374

‏در بخشی که طراحی ‏حرکت سه‌بعدی انقلاب‏ را بعد از شکست خونین قیام ‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد، مطرح کردم، اشاره کرده بودم که با فراهم شدن شرایط ناشی از حرکت ‏‎ ‎‏بر روی سه خط ایدئولوژی (اجتهاد مستمر و پویا) سیاست (حضور آگاهانه مردم در ‏‎ ‎‏تمامی صحنه ها)  و تدارک دفاع (مقدمات تسخیر ارتش) باید منتظر بزنگاهی می بودیم ‏‎ ‎‏که ناشی از خطای رژیم و یا واداشتن او به عکس‌العمل مورد نظر می‌بود.‏

‏این بزنگاه تاریخی با برگزاری مجالس پرشکوه و تمام‌سیاسی ترحیم حاج آقا ‏‎ ‎‏مصطفی و عکس‌العمل به دور از تدبیر رژیم در آن نامه ناپخته معروف به نامه ‏‎ ‎‏رشیدی‌مطلق فرا رسید. بزنگاهی که از الطاف خفیه الهی بود و طومار دوهزار و پانصد ‏‎ ‎‏ساله رژیم شاهنشاهی را در یک حرکت توفنده بهمن‌وار در بهمن پنجاه و هفت در هم ‏‎ ‎‏نوردید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 375