الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 416

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الخاتمة

‏ ‏

‏فی الاجتهاد والتقلید‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏          یقع البحث هنا فی جهات :‏

‏               ‏‏الاُولی‏‏  ‏‏: فیمن یحرم علیه التقلید عن الغیر‏‏  .‏

‏               ‏‏الثانیة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له العمل بفتوی نفسه‏‏  .‏

‏               ‏‏الثالثة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له الافتاء‏‏  .‏

‏               ‏‏الرابعة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له القضاء‏‏  .‏

‏               ‏‏الخامسة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز للغیر التقلید عنه‏‏  .‏

‏               ‏‏وقبل ذلک لا بدّ من ذکر مقدّمة‏‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 417

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 418