حضور 89
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حضور 89

اطلاعات فصلنامه حضور شماره 89

حضور 89

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری

زیر نظر هیئت تحریریه (حمید انصاری، سید علی محمـد بشارتی، محمـد علـی خســروی، علی کمساری، فیروز دولت‌آبادی، منوچهر اکبری، محمد ‌مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

جلد و گرافیک: ارسلان عبدالرحمان

 

لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج

طراحی و صفحه‌آرایی: سمیه شاه حسینی (چاپ و تبلیغات فانوس)

تک شماره 2000 تومان

 

نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است ‌

مقالات ارسالی مسترد‌ نمی‌گردد

حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

‌‌نشانی: تهران‌ ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان‌یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671