خاطرات و نکته ها
ازدواج فرزندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ازدواج فرزندان

ازدواج فرزندان

‏امام هنگام ازدواج دخترانشان، اول به‏‎ ‎‏خانواده خواستگارها توجه می کردند تا‏

‎ ‎‏ببینند چه مشترکاتی با آنها دارند و بعد از اینکه خانواده را می پسندیدند،‏‎ ‎‏از خود پسر تحقیق می کردند و با او صحبت می کردند تا ببینند آیا برای‏‎ ‎‏زندگی مشترک آمادگی دارد یا نه.‏

‏     یک بار از همسر ایشان پرسیدم، آیا امام در انتخاب دامادهایشان‏‎ ‎‏استخاره هم می کردند؟ ایشان گفتند: امام استخاره می کردند؛ اما نه به این‏‎ ‎‏معنی که اگر خوب آمد، قبول کنند و اگر بد آمد، رد کنند. ایشان اعتقادی‏‎ ‎‏به استخاره به این معنی نداشتند. بعد از تحقیق و مشورت دو رکعت نماز‏‎ ‎‏می خواندند و از خدا طلب خیر می کردند و به خدا واگذار می نمودند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 518