خاطرات و نکته ها
نامۀ سراپا فحش و ناسزا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نامۀ سراپا فحش و ناسزا

نامۀ سراپا فحش و ناسزا

‏نامه ای که سراپا فحش به امام بود، برای‏‎ ‎‏چاپ در روزنامه های خارجی هنگام خروج‏

‎ ‎‏از کشور کشف و حامل آن دستگیر شد. بعد شخصی واسطه شد که از امام‏‎ ‎‏عذرخواهی کند و اجازه آزادی آن شخص را بگیرد. امام به محض اینکه نامه‏‎ ‎‏را دیدند، فرمودند: این شخص به من فحش داده، چه کارش دارید؟ رهایش‏‎ ‎‏کنید، دلش خواسته به من فحش بدهد. گفتند: به مقدسات مردم و حزب اللّه ‏‎ ‎‏توهین کرده، فرمودند: من از آنچه مربوط به خودم است، گذشت کردم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 540