خاطرات و نکته ها
تأثیر دعا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تأثیر دعا

تأثیر دعا

‏یادم می آید یکی از روزهایی که امام در‏‎ ‎‏بیمارستان بستری بودند ناگهان پهلوی ایشان‏

‎ ‎‏به شدت درد گرفت؛ پزشکان آمدند معاینه کردند و گفتند که اگر بهبودی‏‎ ‎‏حاصل نیاید، مجبوریم جرّاحی انجام دهیم که خیلی دردآور است. من‏‎ ‎‏قبلاً در مفاتیح دیده بودم که برای این درد، این دعای خاص مؤثر است.‏‎ ‎‏یادم هست پهلوی امام نشسته بودم. آمدند و به امام گفتند که: ما چنین‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 557

‏کاری را باید بکنیم. وقتی رفتند، من به آقا گفتم که: می خواهید من این‏‎ ‎‏دعای خاص را برایتان بخوانم. گفتند: کدام دعا؟ گفتم: دعایی که در‏‎ ‎‏مفاتیح نوشته شده و مخصوص همین درد است. گفتند:خوب،بخوان.‏‎ ‎‏گفتم: پس بروم آن دعا را بیاورم، چون حفظ نبودم. گفتند: خوب، حالا‏‎ ‎‏بنشین، بعداً که منزل رفتی، بیاور. یک مقداری نشستم. خودم نگران بودم،‏‎ ‎‏بلند شدم، رفتم آن دعا را برداشتم و آمدم بالای سرشان نشستم. چند بار‏‎ ‎‏باید این دعا را می خواندم و باید دست را روی موضع درد می گذاشتم و‏‎ ‎‏می خواندم؛ این کار انجام شد و جالب این بود که ضرورت آن عمل منتفی‏‎ ‎‏گردید.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 558