مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

طباطبایی، فاطمهیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی/ نویسنده فاطمه طباطبایی. {ویرایش2}. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1379. 559 ص.  ISBN:  964 - 335 - 369 - 9                                                         فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  شخصیت ـ ـ نظریه درباره عرفان. 2. خمینی، احمد، 1324ـ 1373. 3. طباطبایی، فاطمه ـ ـ مقالات، سخنرانیها، مصاحبه ها وخاطرات. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س). مؤسسه چاپ ونشر عروج. ب. عنوان.           8 ی 2 ط / 1577 DSR                                                                0842/ 955             کتابخانه ملی ایران                                                          2544 - 80 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     

    

‏ ‏

             کد/ م 627

‏ ‏

ARMORU~1‎ ‎

یک ساغر از هزار

   نویسنده:  فاطمه طباطبایی

ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

چاپ سوم:  13873000 نسخه

قیمت:  4000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                           0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:   0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                           0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                           0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه IV