مقالات
عرفان حماسی و حماسۀ عرفان امام خمینی
آفات عرفان حماسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آفات عرفان حماسی

آفات عرفان حماسی

‏امام پس از تصویر شوق و شور حرکت و‏‎ ‎‏امیدآفرینی برای رسیدن به کوی دوست، که‏

‎ ‎‏آن را در جامعه تثبیت و محقق ساختند، با کمال هوشیاری به آفات این راه‏‎ ‎‏نیز توجه داده اند. از جمله، در بعد فردی برخی از این آفات عبارتند از:‏‎ ‎‏هوای نفس، حجاب قرار گرفتن علم، عُجب و خود پرستی و غفلت از حق‏‎ ‎‏و یأس از رحمت واسعه خداوند، و در بعد اجتماعی نیز عبارتند از:‏‎ ‎‏گوشه گیری و انزواطلبی، رد کردن و رهاکردن مسئولیت، غیبت دیگران،‏‎ ‎‏کشف اسرار، عیبجویی، آزار مؤمنین، تهمت به آنان و ... .‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 61