مقالات
مقامات عرفانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مقامات عرفانی

مقامات عرفانی

‏ ‏

‏به نام او که «کلام» را آفرید و در کتاب تشریع به قلم سوگند یاد کرد؛ و‏‎ ‎‏سپاس و ستایش بر او که همۀ سطور عالم تکوین را با جوهرۀ عشق‏‎ ‎‏نگاشت و غایت چنین نگارشی را دستیابی به عرفان و معرفت خویش‏‎ ‎‏قرار داد و فرمود: ‏و ما خلقت الجن و الانس الاّ لیعبدون‎[1]‎‏ ایّ لیعرفون؛ و همۀ‏‎ ‎‏موجودات را آیات شناخت خود قرار داد تا راهی به سوی معرفت‏‎ ‎‏خویش، فراروی سالکان طریق خویش بگشاید.‏ انَّ فی السموات و الارض‎ ‎لایات للمؤمنین.‎[2]‎

‏    ‏‏حقایق عرفانی بحری است عمیق و گنجاندن آن در سبویی، ناممکن.‏‎ ‎‏لکن به قدر میسور و در حد بضاعتِ اندک، به شرح دو اصطلاح عرفانی‏‎ ‎‏«حالات» و «مقامات» می پردازیم. روشن است که کسب مقامات و وصول‏‎ ‎‏به حقایق عرفانی پیمودنی است نه گفتنی، و چشیدنی است نه خواندنی؛‏‎ ‎‏و البته که هرکس را به فراخور ظرفیت خود حظّی و نصیبی خواهد بود.‏

‏     با این امید که اینگونه تلاشها موجبات عنایت حضرت دوست را‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 161

‏فراهم سازد.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 162

  • )) ذاریات / 56.
  • )) جاثیه / 3.