خاطرات و نکته ها
احترام مادر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احترام مادر

احترام مادر

‏امام بیشتر دقتشان در تعلیم و تربیت بچه ها‏‎ ‎‏بود. همیشه از ما می پرسیدند: آیا شما‏

‎ ‎‏می دانید بچه تان با چه کسانی رفت و آمد می کند یا بازی می کند؟ و یا چه‏‎ ‎‏صحبتهایی می کند؟ تنها به فکر خوراک بچه نباشید.‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 515

‏     و به بچه ها تأکید می کردند که به پدر و مادر، بخصوص به مادر احترام‏‎ ‎‏بگذارند؛ مثلاً اگر من به یکی از بچه ها می گفتم کاری را برایم انجام دهد و‏‎ ‎‏او انجام نمی داد، آقا خیلی ناراحت می شدند. اگر کسی در اتاق بود، آرام و‏‎ ‎‏اگر کسی نبود، بلند به بچه ها می گفتند: چرا به حرف مادرت گوش‏‎ ‎‏نمی کنی؟ تو باید به مادرت احترام بگذاری.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 516